Ikke godta for lav erstatning etter naturskader

Naturskader på hus, bygg og innbo etter styrtregn og ekstrem nedbør ga rekorderstatninger i 2019. Men flere får lavere erstatningsoppgjør enn de har krav på.

28.02.2020

 

Ekstremvær, flom og jordskred eller snøskred kan føre til store ødeleggelser på hus, eiendeler og tomt. Erstatningsutbetalingene etter naturskader er på over en halv milliard kroner for 2019, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Advokatfirmaet Ness Lundin har spesialisert og bred erfaring med forsikringsoppgjør, og gjør opp med de fleste forsikringsselskapene daglig. Kontakt oss for en gratis samtale om din sak i dag.

– Vi har bistått i alle instanser og stadier av de fleste forsikringsoppgjør i Norge i 30 år. Det gjør at vi har en helt spesiell kompetanse innen disse til tider kompliserte oppgjørene. Vi jobber for at våre klienter skal få hele erstatningen de har krav på, sier advokat Ole Breder Wahl i Advokatfirmaet Ness Lundin.

De siste ti årene har mange søkt om erstatning etter naturskade. I perioden 2008 til 2018 utbetalte norske forsikringsselskaper 30 milliarder kroner for skader på bygning og innbo som skyldes natur- eller værrelaterte hendelser, viser tall fra Finans Norge.

Hva kan du få erstattet ved naturskade, ekstremvær, flom, ras eller skred?

Størstedelen av beløpet gjelder vannskader, og ofte kan det dreie seg om store verdier på hus og gjenstander. Riktig håndtering er kritisk for å få hele beløpet du har krav på.

STORE VERDIER

– En erfaren advokat somarbeider spesialisert med forsikringsoppgjør innen naturskade vil kunne gi deg gode råd, både innledningsvis og for videre bistand. Særlig i saker med store verdier vil det ofte lønne seg å ha en spesialisert advokat som først og fremst er opptatt av dine interesser i forsikringsoppgjøret, sier Ole Breder Wahl.

  • Vi bistår klienter i hele Norge i forsikringssaker etter vannskader, flom og storm.
  • Vi arbeider til enhver tid med alt fra korte redegjørelser for deg som vil orientere deg om dine rettigheter til kompliserte forsikringsoppgjør med store summer på bolig, næringsbygg og installasjoner.

Her kan du lese mer om hovedregel, uaktsomhet, brudd på sikkerhetsforskrift, forsett og utmåling av erstatning etter naturskade og værskade.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker