Ole Breder Wahl, Advokatfirmaet Ness Lundin
23 29 90 00 / 911 74 859 wahl@nesslundin.no

Ole Breder Wahl arbeider spesialisert med personskadeerstatning og forsikringsrett, og har gjort dette siden 2010. Etter å ha arbeidet både på forsikringssiden og som advokat for skadelidte/forsikringstaker har han opparbeidet seg en omfattende kompetanse innen fagfeltet. Han har bred erfaring med spørsmål om avkortning eller reduksjon av utbetaling i forsikringssaker, og i spørsmål om regress. Ole bistår både privatpersoner og næringsdrivende i Norge og internasjonalt med forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, og har bred prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene innen personskade og forsikring.

23 29 90 00 / 911 74 859 wahl@nesslundin.no

Ole Breder Wahl arbeider spesialisert med personskadeerstatning og forsikringsrett, og har gjort dette siden 2010. Etter å ha arbeidet både på forsikringssiden og som advokat for skadelidte/forsikringstaker har han opparbeidet seg en omfattende kompetanse innen fagfeltet. Han har bred erfaring med spørsmål om avkortning eller reduksjon av utbetaling i forsikringssaker, og i spørsmål om regress. Ole bistår både privatpersoner og næringsdrivende i Norge og internasjonalt med forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål, og har bred prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene innen personskade og forsikring.

Utdanning

2003–2009
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2019
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2018–2019
Senioradvokat/teamleder, Codex Advokat Oslo AS
2017–2018
Advokat/teamleder, Codex Advokat Oslo AS
2015–2017
Advokat, Codex Advokat Oslo AS
2014–2015
Advokat, Langseth Advokatfirma DA
2012–2014
Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA
2010–2012
Fagkonsulent, Gjensidige Forsikring ASA

Språk

Norsk og engelsk flytende, grunnleggende tysk og fransk

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Publikasjoner

- Karnov lovkommentarer, Jernbaneansvarsloven, 2022

Fagområder

Artikler