Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Jan Gunnar Ness
23 29 90 00 / 909 15 530 ness@nesslundin.no

Jan Gunnar Ness tok sin embetseksamen i 1980 og grunnla Ness Lundin ti år senere. Siden da har han vært spesielt engasjert i rettspolitisk arbeid. Gjennom samarbeid med Personskadeforbundet (LTN) har han bidratt med 7 lovendringer som har økt de skaddes rettsikkerhet. Han står også bak en del publikasjoner i fagtidsskrifter, vært formann i advokatforeningens lovutvalg, medlem i redaksjonen i «Tidsskrift for Erstatningsrett» i 10 år og vært fast foreleser for Juristenes Utdanningssenter siden 1990. Ness har arbeidet med personskadeerstatning i snart 30 år og er genuint opptatt av å delta i saker som får ringvirkninger i samfunnet forøvrig.

23 29 90 00 / 909 15 530 ness@nesslundin.no

Jan Gunnar Ness tok sin embetseksamen i 1980 og grunnla Ness Lundin ti år senere. Siden da har han vært spesielt engasjert i rettspolitisk arbeid. Gjennom samarbeid med Personskadeforbundet (LTN) har han bidratt med 7 lovendringer som har økt de skaddes rettsikkerhet. Han står også bak en del publikasjoner i fagtidsskrifter, vært formann i advokatforeningens lovutvalg, medlem i redaksjonen i «Tidsskrift for Erstatningsrett» i 10 år og vært fast foreleser for Juristenes Utdanningssenter siden 1990. Ness har arbeidet med personskadeerstatning i snart 30 år og er genuint opptatt av å delta i saker som får ringvirkninger i samfunnet forøvrig.

Utdanning

1980
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1990
Partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA
1984–1987
Advokatfullmektig, Advokatfirma Robertsen
1980–1984
Konsulent i Trygderetten

Språk

Norsk

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Medlem i redaksjonen for Tidsskrift for Erstatningsrett
Formann i Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett 1998-2002
Medlem i Etterutdanningsutvalget for Juristenes Utdanningssenter 1998-2002
Medlem av NHO/LOs yrkesskadelov-gruppe

Fagområder

Artikler