Utenlandsk forsikringsselskap kan føre til «kaotiske forsikringsoppgjør»

Aftenposten skrev nylig om 45 år gamle Arséno Orlando Martins Morais som ble alvorlig skadet etter en arbeidsulykke i fjor sommer.

28.02.2024

På tross av at Morais var ferdigbehandlet ved Sunnaas sykehus allerede i november 2023, kan imidlertid ikke Morais reise hjem til sin familie i Portugal. Årsaken er manglende utbetaling av yrkesskadeoppgjør fra det ansvarlige, utenlandske forsikringsselskapet.

Advokat Jan Gunnar Ness har siden ulykken representert Morais og mistenker at forsinkelsene skyldes en bevisst trenering for å slippe forsikringsutbetalinger som ellers skulle gått til staten Norge. Norske forsikringsselskaper er underlagt andre regler enn de i utlandet, blant annet ved at de alltid må ha et reservert, tilgjengelig beløp for utbetaling tilknyttet hver enkelt forsikringssak. Hvor arbeidsgiver tegner yrkesskadeforsikring er derfor ikke uten betydning og kan ha mye å si for forsikringstakerens opplevelse av utbetalingen.

Du kan lese Aftenpostens artikkel om saken her.

 

Faksimile fra artikkel om yrkesskade - Aftenposten

Faksimile fra artikkelen Aftenposten 24.02.24. Per Oretorp i Personskadeforbundet og advokat Jan Gunnar Ness diskuterer saken. Foto: Arnfinn Mauren.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater