«Korona-stenging» forverrer situasjonen til sårbare og utsatte barn

Vi bistår mange barn og unge i ulike typer erstatningssaker, og ser at det er særlig to grupper av barn som er skadelidende i en tid hvor skoler, barnehager og fritidsaktiviteter har vært og er stengt over flere uker.

23.04.2020
Bistandsadvokat Anette Eckhoff, koronastenging påvirker ekstra utsatte barn, erstatningsrett
BARN OG UNGE LIDER NÅR SAMFUNNET ER STENGT: - Nedstengning av samfunnet over mange uker har hatt en høy pris, også for de sårbare og utsatte barna i samfunnet vårt, sier advokat Anette Eckhoff i advokatfirmaet Ness Lundin.

Nedstengning av samfunnet over mange uker har hatt en høy pris – ikke bare for den økonomiske situasjonen i landet.

Det er lett å være enig i at man må mobilisere alt man har i koronakrisen. Likevel har både helsepersonell, ansatte i skolen og barnevernet tatt til orde for at nedstengning går ut over sårbare og utsatte barn. Vi i advokatfirmaet Ness Lundin deler den bekymringen.

– Som bistandsadvokat i straffesaker ser vi hvor sårbare disse barna er og hvor lite som skal til for at deres situasjon forverres, sier advokat Anette Eckhoff i advokatfirmaet Ness Lundin. Hun har betydelig erfaring med å bistå barn i saker om familievold.

SÆRLIG TO GRUPPER BARN SKADELIDENDE

Vi bistår mange barn og ungdom i ulike typer erstatningssaker og ser at det er særlig to grupper av barn som har blitt skadelidende i denne situasjonen.

For det første er det barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt, vold eller andre overgrep. Advokatene i vårt firma har i mange år vært bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, herunder også barn som utsettes for familievold og overgrep. Vi bistår også i sakene om voldsoffererstatning som følger etter en slik straffesak.

Vår erfaring er at barn som utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep er avhengig av at det sikkerhetsnettet som består av barnevern, politi og ansatte i skole og utdanningsinstitusjoner fungerer slik det skal. Når disse institusjonene ikke får gjort sitt vanlige arbeid, blir barna skadelidende.

STORE KONSEKVENSER FOR BARN OG FORELDRE

Den andre gruppen er barn og ungdom med psykisk utviklingshemning eller store funksjonshemninger som mottar betydelige kommunale ytelser for at de skal kunne fungere i hverdagen. Da samfunnet «stengte ned» den 12. mars 2020, mistet mange av disse sine ytelser for en periode, fordi alt helsepersonell ble omplassert til andre akutte posisjoner.

Det medfører også at foreldrene til disse sårbare barna sliter seg helt ut ved at de må utføre pleie og bistand på døgnbasis. I tillegg medfører det at tilbudet om pleie, stell og bistand til barna blir dårligere, rett og slett fordi foreldrene ikke får hverdagen eller nettene til å gå opp.

Som advokater for skadelidte i personskadesaker har vi gjentatte ganger sett hvor avgjørende de kommunale ytelsene er for livskvaliteten til en familie med et psykisk utviklingshemmet eller funksjonshemmet barn. Uten kommunale ytelser og med utslitte foreldre får barna et mer passivt liv og i verste fall en tilbakegang i sin funksjonsevne. Dette er vanskelig å forene med de lovbestemte ytelsene man har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven. Vi bistår disse familiene i mange saker med å få på plass de kommunale ytelsene de har krav på.

PRIORITERING AV HELSE – FOR HVEM?

Det er enighet på Stortinget om at helse og liv er viktigst, og at dette må prioriteres foran økonomiske hensyn. Med korona-situasjonen står man imidlertid også overfor det etiske dilemmaet mht. hvilke menneskers helse som skal prioriteres.

Vi har ikke grunnlag for å ta standpunkt til et slikt spørsmål, men som advokater for disse barna er vi spente på konsekvensene av korona-situasjonen. Vi vil fortsette å arbeide for å ivareta interessene til disse utsatte og sårbare barna. Disse barnas beste vil unektelig være at samfunnet kommer tilbake til normalen igjen så snart som mulig.

 


 

Ved behov for juridisk bistand, ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater