Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

Mange lurer på om man må betale skatt av erstatningen man har fått tilkjent. Dette kommer an på hvilken type tap erstatningen er ment å dekke. Under kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for skatt på erstatning etter personskade.

30.04.2024

Skatt på erstatning for personskade

Erstatningen er delt opp i ulike “poster”

Skadelidte etter en personskade får utbetalt hele erstatningen som en engangssum. Dette gjelder både det påførte tapet og tapet hen vil få fremover. Dette innebærer at den som har krav på erstatning kan få utbetalt en forholdvis høy sum i én omgang.

Erstatningen skal kompensere for økonomisk tap, og deles i påført og fremtidig tap for både inntektstap og utgifter. Videre utbetales det menerstatning ved langvarige og betydelige skadefølger, som er en kompensasjon for å måtte leve med nedsatt funksjon.

Du kan lese mer om de ulike erstatningspostene her.

Hvilke erstatningsposter må man betale skatt av?

Ifølge dagens skatteregler er erstatning for inntektstapet frem til man gjør opp erstatningen (såkalt påført inntektstap) skattepliktig. Hvis man for eksempel får etterbetalt erstatning for inntektstap for fire år etter ulykken, utbetales erstatningen som et bruttobeløp som man må betale skatt av. Erstatningen for fremtiden er imidlertid ikke skattepliktig og utbetales som et nettobeløp uten skatteplikt.

Erstatning for påførte og fremtidige utgifter er ikke skattepliktig.

Erstatning for varig mén (menerstatning) og oppreisningserstatning, såkalt ikke-økonomisk erstatning, blir ikke beskattet.

Får du renter på grunn av forsinket betaling (forsinkelsesrenter), beskattes dette som alminnelig avkastning.

Skatt på erstatning for urettmessig straffeforfølgelse

I forbindelse med erstatning for urettmessig straffeforfølgelse etter den såkalte Baneheia-saken, satte media søkelyset på hvor stor del av erstatningen som er skattepliktig. Vår advokat Therese Boehlke ble spurt nærmere om dette i et intervju i Finansavisen 18. april 2024 (krever abonnement).

Relaterte saker

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater