Rekordhøy oppreisning etter terrorhandlingen 25. juni 2022

I dag kom dommen i rettsaken mot Zaniar Matapour etter terrorhandlingen i Oslo sentrum 25. juni 2022.

04.07.2024

Tingretten har kommet til at Matapour er tilregnelig. Han dømmes for overtredelse av straffeloven § 132, jf. § 131, jf. § 275 for å ha begått en grov terrorhandling ved å overtre straffeloven § 275 (drap) og straffeloven § 275, jf. § 16 (drapsforsøk) i den hensikt å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Terrorhandlingen var nøye planlagt over tid, og med henvisning til handlingens grovhet mv. dømmes han til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år.

Tingretten tilkjenner følgende oppreisningserstatning til de fornærmede og etterlatte med de samme beløpene som det ble nedlagt påstand om:

Fornærmede med skuddskader: kr. 550 000
Fornærmede som utsatte seg for fare ved å pågripe tiltalte: kr. 450 000
Fornærmede uten fysiske skader som befant seg på og rundt C. J. Hambros plass på gjerningstidspunktet: kr. 350 000
De etterlatte: Kr. 500 000

Advokat Christian Lundin er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokat, og bistandsadvokat for 223 av de 312 fornærmede som ble tilkjent oppreisning, og er tilfreds med at retten anerkjenner grovheten i handlingen og det store skadeomfanget ved erstatningsstraffutmålingen.

Det har vært en ekstrem belastning for de som ble rammet av den grufulle terrorhandlingen.

Relaterte saker