Dette må du gjøre hvis du vil kreve erstatning etter pasientskade

Det skal være enkelt å kreve pasientskadeerstatning, sier advokat og partner Therese Lohne Boehlke ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

12.03.2020
Therese Lohne boehlke, Advokatfirmaet Ness Lundin, jobber med pasientskade
Advokat Therese Lohne Boehlke

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte i fjor over 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling. Det er ny rekord i Norge.

Etter en behandlingsskade, lurer mange på om de har en god eller dårlig sak.

– Mange ringer oss fordi at de ønsker en trygghet for om de har en sak. Vi kan gjøre en kort vurdering av det. Generelt anbefaler vi de som lurer på om de har en sak, til å sende inn skademelding til NPE og få en vurdering, sier advokat og partner Therese Lohne Boehlke.

Hun begynte i Ness Lundin i 2014 og har før det arbeidet for både Pasientskadenemnda og Norsk Pasientskadeerstatning.

SLIK GÅR DU FREM FOR Å KLAGE

Hvis du har blitt utsatt for en feil i behandlingen, kan du ha krav på pasientskadeerstatning fra NPE.

Du finner et skjema på NPEs hjemmesider, som du kan skrive ut eller fylle ut digitalt.

– Du bør sende inn skademeldingsskjemaet innen 3 år. Det kan lønne seg å vente litt, og se om det er en skade som går over eller som blir en varig skade. Journaler blir alltid lagt stor vekt på – det er viktig å samle inn dokumentasjon av skaden underveis, forklarer advokaten.

Hvis du får beskjed om at du har krav på erstatning, har du rett til å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med utmåling av erstatning.

Disse beløp kan du få etter pasientskade.

KLAGEFRIST ER 3 UKER

Hvis du får beskjed om at du ikke har krav på erstatning, så klagefristen 3 uker. Det er viktig å overholde denne fristen.

  • Klagen vil bli vurdert av Pasientskadenemnda.
  • Du kan også kontakte en advokat for å få vurdert saken og få bistand til å sende inn en klage. Det er viktig å få en vurdering fra noen som har inngående kjennskap til saksområdet.
  • Hvis klagen fører frem, får du utgifter til advokat dekket. Det er viktig å få en vurdering fra noen som har inngående kjennskap til saksområdet.

HVA ER RIKTIG ERSTATNING I DIN SAK?

Selv om dette er en offentlig ordning, opplever mange NPE mer som en motpart enn en lagspiller. Det er heller ikke alltid NPE greier å oppdage spesielle forhold i din sak som gir rett til høyere erstatning.

– Det kan være store forskjeller mellom hva skadelidte har krav på, og hva de blir tilkjent i erstatning fa NPE. I de fleste tilfeller vil det være viktig å kontakte advokat for å få den erstatningen man skal ha etter loven, sier Lohne Boehlke.

KLAGE TIL PASIENTSKADENEMNDA

Hvis man er uenig i NPEs vedtak, kan man klage til Pasientskadenemnda. Det er gratis å klage. Vi anbefaler at du alltid kontakter advokat for å få hjelp med klagen. Utgiftene til advokat dekkes av Pasientskadenemnda i den utrekning du får medhold i klagen.

Hvis klagen ikke fører frem i Pasientskadenemnda, er fristen seks måneder om man skal ta saken videre i domstolen. Da er man helt avhengig å ha en advokat som kan bistå i en rettssak.

GRATIS SAMTALE OM DIN SAK

Her kan du lese mer om utgifter til juridisk bistand ved pasientskadesaker.

Advokatfirmaet Ness Lundin er Norges ledende advokatfirma på dette feltet og har arbeidet med pasientskadeerstatning i nærmere 30 år. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak! Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker