Nye regler som gir tryggere bolighandel for både selger og kjøper

De fleste boliger har til nå vært solgt «som den er». Dette forbeholdet har begrenset kjøpers mulighet for å klage over feil og mangler som oppdages etter et boligkjøp, typisk manglende drenering og utette bad. Nå har departementet foreslått å fjerne muligheten for «som den er»-salg av boliger til privatpersoner. Dette vil styrke boligkjøpernes rettsstilling.

04.01.2019
Advokat Anette Eckhoff har lang erfaring innen saker angående fast eiendoms rettsforhold. Foto: Kjetil Muri Skarstein/illustrasjonsfoto.

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett, og vår bistand på dette feltet er derfor omfattende og variert. Les mer om hva vi kan bistå med her.

Advokatfirmaet Ness Lundin har i mange år arbeidet med saker innen fast eiendoms rettsforhold. Gjennom blant annet vårt samarbeid med Huseierens Landsforbund (HL) bistår vi klienter innen et stort spekter av sakstyper.

En svært vanlig sakstype er saker om mangler ved både kjøp av fast eiendom «som den er», og ved kjøp av nyoppført bolig.

Hvis en brukt bolig er kjøpt med feil eller mangler, kan det gi rett til prisavslag, krav om erstatning og eventuelt heving av kjøpet ved vesentlig mangel.

De fleste kjøpekontrakter meglere har brukt i hvert fall de siste 25-30 årene er standardkontrakter med en «som den er»-klausul. Det vil si at det i utgangspunktet ikke foreligger mangel ved eiendommen. Boligkjøperen har hatt hele risikoen for skjulte feil og mangler, med noen unntak.

 

– De nye reglene som foreslår å fjerne «som den er»-forbeholdet vil bli prosessbesparende og forhåpentligvis føre til færre tvister på dette området. Det er på høy tid at det gjøres noe for å styrke forbrukernes rettsstilling på dette området, sier advokat Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Med dagens lovgivning stiller domstolene svært strenge krav til boligkjøperne med tanke på hva de bør forstå ut fra vage antydninger om mulige feil eller skader på boligen.

Tryggere bolighandel

Justisdepartementet har fremlagt for Stortinget sin proposisjon om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Prop 44 L (2018-2019). Les hele proposisjonen her.

Lovforslaget blir sannsynligvis behandlet av Stortinget våren 2019.

Det er avhendingsloven § 3-9 som foreslås endret, slik at selger ikke lenger kan ta et «som den er»-forbehold ved salg til forbrukere. Med de nye reglene får selgerne en oppfordring til å gi opplysninger om de feil og mangler, evt. vedlikeholdsbehov som boligen har.

Et viktig poeng med lovforslaget er at selgeren oppfordres til å innhente en grundig tilstandsrapport som fremlegges ved salget, slik at kjøper og selger så langt mulig har samme kjennskap til eiendommen. Lovforslaget oppstiller derfor krav både til tilstandsrapportene og til de bygningssakkyndige.

I en del saker om mangel ved kjøp av fast eiendom er det også grunnlag for å fremme erstatningskrav mot eiendomsmegler eller takstmannen.

Et annet forslag i Proposisjonen er at det settes en minstegrense for krav etter loven på kr 10 000. Dette er et ledd i å få loven til å virke prosessbesparende. Boligkjøperen må være innstilt på å betale slike mindre beløp selv.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker

Fagområder