Endelig – 30 års kamp for riktig erstatning synes å gå mot slutten

Etter 30 års kamp går det endelig mot en lavere kapitaliseringsrenten i personskadesaker. Dette vil gi en vesentlig forbedring når det gjelder å gi de skadelidte full erstatning.

12.10.2021

Justisdepartementet har sendt på høring en ny forskrift om kapitaliseringsrente i personskadeoppgjør. Med de foreslåtte endringene vil erstatningsoppgjørene føre til en riktigere beregning av det fremtidige tapet og en vesentlig høyere erstatning til de skadelidte. Vår samarbeidspartner, Personskadeforbundet, har arbeidet for dette gjennom mange år, da dagens beregning av fremtidig erstatning har gitt en vesentlig underdekning til de skadelidte. Det er en stor seier for alle som arbeider for riktige erstatningsoppgjør ved personskadeerstatning, at dette endelig ser ut til å komme på plass.

 

I og med at erstatningen utbetales som et engangsoppgjør, nedjusteres erstatningen ut fra hvilken avkastning det er forventet av skadelidt vil kunne få på erstatningsbeløpet. Etter en Høyesterettsdom i 2014 har det vært praksis for å sette forventet avkastning til en rente på 4 %, som er svært høyt tatt i betraktning dagens lave rentenivå. Justisdepartementet har nå sendt på høring en forskrift med forslag om å sette renten til 2,5 % for de fleste skadelidte. Dette er fortsatt langt høyere enn bankrenten og forutsetter derfor fortsatt at skadelidt må klare å gjøre gode investeringer.  For skadelidte som er satt under vergemål, er det store begrensninger på hvordan erstatningen kan disponeres og bankplassering er stort sett eneste alternativ. I forskriften er det derfor foreslått å sette renten til 1,5 % for skadelidte som er satt under vergemål.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Rett24 har skrevet om saken.

E24 har skrevet om forskriften og hvordan endringene i rentesatsen ville påvirket erstatningen til to skadelidte. (krever abonnement). Advokatfirmaet Ness Lundin har representert begge de skadelidte som omtales i artikkelen.

Høringsfristen er i januar 2022. Etter dette er det grunn til å håpe på rask ikrafttredelse av forskriften slik at man sikrer at erstatningsoppgjørene fremover blir riktigere for de skadelidte.

 

Faximile fra E24
Faximile fra Rett24, Regjeringen vil kappe kapitaliseringsrenten til 2,5 prosent
Faximile fra Rett24

Relaterte saker

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

  • Advokat Boehlke har fått møterett for Høyesterett