Menerstatning etter trafikkskade

Hvis du har blitt påført varige mén som følge av en trafikkskade, kan du ha krav på menerstatning.

08.11.2016

Menerstatning er en ikke-økonomisk kompensasjon og kommer i tillegg til eventuell erstatning for utgifter eller tapt inntekt. Man pleier å si at menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse, men den fastsettes først og fremst på bakgrunn av størrelsen på ménet (din medisinske invaliditet), ikke på bakgrunn av skadens konsekvenser alene. Grunnvilkåret for menerstatning er at invaliditetsgraden overstiger 15 %.

Advokatfirmaet Ness Lundin har lang erfaring med vurdering og beregning av menerstatning og benytter beregningsprogrammer som enkelt viser størrelsen på erstatningen.


 

Les mer om menerstatning her:

Hva er menerstatning?
Ny modell for beregning av menerstatning.
Menerstatning i tilfeller med forkortet levetid.


Les mer om trafikkskadeerstatning her:

Trafikkskadeerstatning – generell informasjon
Utmåling av trafikkskadeerstatning

 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Relaterte saker