Menerstatning i tilfeller med forkortet levetid

Lovendring om ménerstatning

18.12.2014

Menerstatning er en kompensasjon for redusert livsutfoldelse og er normalt en engangsutbetaling. Den baseres på alder på skadetidspunktet, den medisinske invaliditetsgraden og grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. Den har unntaksvis blitt utbetalt i terminer ved spesielle omstendigheter. Et eksempel som har vært mye i media er hvor man antar skadelidte har forventet kortere levetid enn normalt. NPE har praktisert en streng forståelse av denne bestemmelsen og utbetalt erstatning i terminer. Vår kollega, advokat Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robert Robertsen tok tak i en slik sak for flere år siden. Gjennom en langvarig påvirkning av regjeringen, har han nådd frem med lovendring som ble vedtatt i statsråd 12. desember i år. Dette innebærer at man nå må utbetale en engangssum, også ved slike tilfeller. Vi gratulerer vår kollega Thesen med et vellykket resultat i en lang og kronglete kamp.

Relaterte saker