Forsikringsselskap endret mening etter syv år: Trafikkskadet kan miste millionerstatning

Leif Arvid Ernstsen ble tilbudt nær 4 millioner kroner i erstatning etter at han ble hardt skadet i en snøscooterulykke i Alta. Syv år senere nekter forsikringsselskapet erstatningsansvar i retten.

27.01.2020
Fotografi av personer på snøscooter og fotografi av advokat Christian Lundin. Erstatningssak etter snøscooterulykke.
BRÅ VENDING I SAKEN: Advokat Christian Lundin reagerer på at forsikringsselskapet skiftet standpunkt etter 6,5 år i en erstatningssak hvor en mann ble skadet for livet i en ulykke på snøscooter. Foto: Illustrasjonsfoto/Michaela Klouda

Ved personskade etter en ulykke på snøscooter gjelder de samme erstatningsreglene som ved trafikkskade.

Forsikringsselskapet erkjente erstatningsansvar etter scooterulykken i 2013. Etter å ha utbetalt ca. 1,2 millioner kroner for påførte utgifter, inntektstap og erstatning for tapt livsutfoldelse, tilbød forsikringsselskapet mannen en erstatning på totalt ca. kr 3,7 millioner kroner i januar 2018.

Erstatningssummen skulle dekke helseutgifter, ombygging av huset og fremtidige tapte arbeidsinntekter da mannen ble 100 prosent ufør etter ulykken. Familien mente at beløpet var for lavt, og dermed endte saken i retten.

Like før rettssaken i Alta tingrett 14. januar endret forsikringsselskapet uten forvarsel standpunkt, og mener at de ikke har erstatningsansvar i saken likevel. Selskapet mener at det er tvil om hvem som var involvert i trafikkulykken.

– Selskapet har hatt tilgang til alle opplysninger, og så sent som i november 2018 innhentet de oppdaterte politidokumenter, sier familiens advokat Christian Lundin til Dagbladet.

Advokaten reagerer på at selskapet skiftet standpunkt etter 6,5 år, og skyver ansvaret over på en hard skadd mann som er pleietrengende døgnet rundt. Nå risikerer han å få null i erstatning.

PÅLAGT Å HA ANSVARSFORSIKRING

Det innebærer at de som skades ved bruk av snøscooter har rett til å få erstattet det tap de påføres, på samme måte som ved trafikkulykker. Erstatningsreglene er altså de samme og utgangspunktet er dermed at man er godt dekket ved slike ulykker. I denne saken opplever imidlertid at advokat Lundin at forsikringsselskapet forsøker å løpe fra sitt lovmessige ansvar.

HUSKER INGENTING

– Ulykken har ført til store økonomiske problemer for familien. De har måttet tilpasset boligen, og de har en rekke utgifter til logoped, transport, trening, behandlinger og bistand, sier Lundin.

Ernstsen var sammen med seks kamerater da snøscooterulykken skjedde på Finnmarksvidda. Han ble funnet livløs i snøen i nærheten av fjellstua de bodde på. En annen person var også hardt skadd.

Hva som skjedde, er det ingen i reisefølge som har villet uttale seg om. Mannen ble delvis lam og fikk en alvorlig hjerneskade som gjør at han har store problemer med å gjøre seg forstått. Han husker ingenting fra ulykken.

ERKJENTE ANSVAR

På en av scooterne var det blodflekker, og konklusjonen ble derfor at det trolig var denne scooteren som hadde kjørt på ham. To måneder etter scooterulykken fikk selskapet, som denne scooteren var forsikret i, tilgang til politidokumentene i saken og de erkjente erstatningsansvar.

Hvis forsikringsselskapet nå skulle få medhold i at det er så stor tvil om at snøscooteren de hadde forsikret var involvert, mener advokat Lundin at det vil være umulig å finne ut hvilken scooter det i så fall var.

Her kan du lese mer om hva du har krav på etter en trafikkskade.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker