Yvonne døde åtte dager «for tidlig». Nå får de etterlatte likevel forsikringsutbetaling

Yvonne døde av en alvorlig og aggressiv kreftsykdom som også ble forsinket diagnostisert i helsevesenet. Da hun døde åtte dager før hun hadde vært arbeidsufør i to år, nektet Gjensidige å utbetale forsikring for uførhet. Nå har Oslo tingrett lagt til grunn at det vil være urimelig å kreve to års uførhet, når grunnen til at hun ikke oppfyller kravet er at hun fikk feilbehandling i helsevesenet. Gjensidige aksepterer dommen.

30.04.2015
«Dommen er en bekreftelse på at forsikringsselskapet må gjøre en vurdering av om vilkårene er rimelig i den konkrete saken, sier advokat Boehlke til Dagbladet».

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning