Fikk endelig yrkesskadeerstatning etter 13 års kamp

Dersom du blir utsatt for en yrkesskade, kan du ofte ha rett på juridisk bistand, rådgivning og støtte gjennom fagforbundet sitt. Dersom saken er komplisert, kan det være at fagforbundet velger å sette saken ut til et eksternt advokatfirma. Vi i Ness Lundin bistår ofte fagforbund i kompliserte erstatningssaker etter yrkesskade.

18.05.2022

Skadet på arbeid

Advokat Anders Hauge bistår Katrine Skårnes, som via sitt arbeid som barne- og ungdomsarbeider ble skadet på jobb i 2008, da hun ble slått i hodet av en ung gutt. Skaden hun fikk skulle vise seg å ha potensialet til å kunne gjøre henne lam og i verste fall føre til død. Heldigvis gikk det ikke så ille, men Skårnes sliter i dag med kroniske smerter i nakken, konsentrasjonsproblemer, hukommelsesproblemer og fatigue. I tillegg har hun slitt med PTSD etter hendelsen.

Fagforbund i ryggen

Skårnes var medlem av Fagforbundet, som hjalp henne fra starten. Fagbladet har nå skrevet om Skårnes’ sak i en artikkel på Fagbladet.no.

Innom flere klagerunder og domstoler

I 2014 godkjente NAV skaden til Skårnes som en yrkesskade. De mente dog at hennes PTSD-lidelse skyldes at hun har hatt en vanskelig oppvekst og ikke hadde utspring i yrkesskadehendelsen. Dette ble påklaget av Fagforbundet.

Fagforbundet tok i 2016 kontakt med advokat Anders Hauge for videre bistand i saken. Han klaget saken videre inn for NAV – og etter hvert også til både Trygderetten og lagmannsretten – før saken ble sendt tilbake til NAV igjen for en ny vurdering og en ny klagerunde i NAV-systemet.

Advokat Anders Hauge bistår i erstatningssaker etter yrkesskade

Advokat Anders Hauge, partner og advokat i Ness Lundin, bisto Skårnes og Fagforbundet i saken. Foto: Michaela Klouda

13 års lang kamp for full yrkesskadeerstatning

Høsten 2021 – 13 år etter arbeidsulykken – fikk Skårnes innvilget full erstatning fra NAV, inkludert erstatning for sin posttraumatiske stresslidelse. Erstatningen var på totalt 1,67 millioner, men nesten halvparten var renter, da dette var penger Skårnes skulle hatt for flere år siden.

Skårnes takker nå veilederen i sitt fagforbund og advokat Hauge for støtte og bistand i den lange perioden.

«Gro er min støtte og inspirasjon, ved siden av advokat Anders Hauge som har håndtert saken min på en svært god måte rent juridisk, og som i tillegg har vært rolig og pedagogisk og bidratt til at jeg har hatt tro på å nå fram til tross for all motgangen og alle avslagene», uttaler Skårnes til Fagbladet.

Strengt og rigid regelverk

NAV-saker om yrkesskade kan ofte være langvarige og krevende. NAV kan ofte virke som en motpart fordi reglene er stivbeinte og firkantede, men dette er fordi NAV skal sikre at alle saker skal behandles likt.

Mitt tidsperspektiv når jeg går inn i slike saker er tre til fem år», uttaler Hauge til Fagbladet. Han understreker at yrkesskadesaker som havner i rettssystemet verken vinnes eller tapes under rettsforhandlingene, men i prosessene forut for dem.

«Derfor er det viktig å få bistand så tidlig som mulig slik at du kan få hjelp til å påklage vurderinger du ikke er enig i og til å skaffe riktig dokumentasjon», sier han.

Les mer om yrkesskadeerstatning her:

Yrkesskade

Yrkessykdom

 

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker