Trenger jeg advokat?

En personskade kan få dramatiske følger for hverdagen til de fleste. I tillegg til å bli frisk etter ulykken må du ofte forholde deg til leger, helsepersonell og NAV. Mange må i tillegg følge opp erstatningssaken sin ovenfor forsikringsselskapene og politiet.

02.09.2019

I tillegg havner mange i en usikker økonomisk situasjon som følge av skaden. Sykepenger ytes normalt i inntil ett år etter ulykken. Er man ikke tilbake i arbeid etter dette, går mange over på arbeids- og avklaringpenger (aap). Dette vil for de fleste innebære en betydelig reduksjon i inntekt.

I saker mot forsikringsselskap etter en  trafikkskade eller yrkesskade er det mange ting man må ta stilling til. For de fleste er det første gang man har en personskadesak hos et forsikringsselskap, uten noe å sammenligne med. Selv om man kanskje kjenner en person som har hatt en sak mot et forsikringsselskap, er alle erstatningssaker etter en personskade forskjellige. Man skal ha dekket inntektstap, løpende utgifter og tapt innsats i hjemmet som skyldes personskaden. Etter hvert som skaden stabiliserer seg, må man få avklart om skaden er varig og betydelig ved hjelp av en legespesialist.

De færreste vet hva som er korrekt erstatning, eller hvilke legespesialister man skal bruke i vurderingen av skaden som forsikringsselskapet skal gjøre.

En spesialisert advokat innen personskadeerstatning og forsikring vil bistå deg i erstatningssaken, og gi deg råd basert på lang erfaring. Både for at saken skal gå korrekt for seg, ha fremdrift og gi godt resultat, men også for å avlaste deg som er skadet i en vanskelig situasjon. På den måten kan man konsentrere seg om å bli så frisk som mulig etter ulykken.

Rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i trafikkskader og yrkesskader skal som hovedregel dekkes av forsikringsselskapet som en del av erstatningen. Les mer om dekning av utgifter til advokat i personskadesaker her.

Ness Lundin har lang og spesialisert erfaring med å følge opp alle typer personskader og forsikringssaker etter ulykker. I mer enn 30 år har vi bistått tusenvis av mennesker mot staten og forsikringsselskapene med forhandlinger og saker for domstolene, for å få erstatningen man har krav på.

Her finner du flere av våre filmer, som gir deg en oversikt over dine rettigheter hvis du har vært utsatt for en personskade. Du finner også filmer om noen av våre største og mest prinsipielle saker.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet

  • Oslo kommune erstatningsansvarlig etter stupeulykke