Dokumentasjon kan være avgjørende for erstatningen du får

I svært mange skadesaker så oppstår det spørsmål om hva skadene skyldes. Advokat Anders Hauge forklarer hva årsakssammenheng er – og hva du bør gjøre for å få erstatningen du har krav på etter en personskade.

23.03.2020
Advokat Anders Hauge, Ness Lundin om personskadesaker
Advokat Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin. Foto: Michaela Klouda

Det er den skadde som har bevisbyrden i en skadesak. Det betyr at du som skadelidt må kunne dokumentere at plagene dine skyldes f.eks. trafikkulykken, arbeidsulykken eller feilbehandlingen du har blitt utsatt for.

– Det er en grunnleggende forutsetning at det er årsakssammenheng mellom hendelsen som forårsaket skade, som for eksempel trafikkulykken eller arbeidsulykken, og den skaden og det tapet som du krever erstatning for, sier advokat og partner Anders Hauge ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

For den skadde kan det være vanskelig å forstå hvorfor forsikringsselskapet stiller spørsmål om årsakssammenheng.

– Disse spørsmålene om årsakssammenheng, kan være kilde til mye fortvilelse og frustrasjon. Imidlertid er det slik at mange mennesker får skader og plager, uavhengig av en ulykke. Derfor har domstolene og særlig Høyesterett, trukket opp noen retningslinjer som styrer årsaksvurderingen, forklarer Hauge.

– Det vi ser, som er det klart viktigste for deg som skadelidt, det er at du sikrer dokumentasjon for dine plager gjennom hele forløpet. Det vil si, helt fra du blir skadet, og frem til plagene forhåpentligvis går over, sier advokaten.

SØRG FOR Å SKAFFE VIKTIG DOKUMENTASJON

Særlig viktig er det å sørge for skriftlige dokumentasjon. Det kan for eksempel være:

  • Notater i legejournaler legges særlig vekt på i en erstatningssak.
  • Referater fra samtaler du har hatt med arbeidsgiveren din, eller med NAV kan være med på å belyse hvilke plager du har hatt, og at disse skyldes ulykken du ble utsatt for.

ADVOKATENS RÅD TIL DEG SOM SKADELIDT

  • Pass på at du skaffer dokumentasjon.
  • Gå hyppig til legen og få nedtegnet hva du har av plager.

 

– På denne måten kan man unngå unødvendige misforståelser som kan ende med et negativt resultat i din erstatningssak. Dessverre ser vi at en del saker ikke fører frem, og da er det ofte nettopp manglende dokumentasjon som er årsaken. Ofte kan det være til hjelp å kontakte advokat tidlig i prosessen, for å få råd og veiledning til hvordan man bør forhold seg, og for å sikre best mulig dokumentasjonen som er nødvendig for et godt resultat i din sak, sier Anders Hauge.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Les mer om dine rettigheter ved:

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater