Skadefri Dag 1. juni - Rus og personlig ansvar

Vi støtter Personskadeforbundet LTNs markering av Skadefri Dag 1. juni!

31.05.2022

Skadefri dag - avkortning av erstatning

Rus og risikoen for skader

I år settes det ekstra fokus på at rus øker risikoen for skader, og kan få store konsekvenser enten for deg eller for andre som blir skadet. Du kan lese mer som Skadefri Dag på nettsidene til Personskadeforbundet LTN.

Skader, rus og erstatningsansvar

Rus øker risikoen for skade betraktelig. Dette gjelder både ved kjøring av bil eller båt i påvirket tilstand, men også ruspåvirkning i arbeid eller fritid for øvrig øker risikoen for at det oppstår skader.

Påfører du noen en skade når du selv er ruset, kan det ha betydning for ditt personlige erstatningsansvar. Du kan måtte betale oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) til den som blir skadet, og i verste fall kan du også få ansvar for hele eller deler av det økonomisk tapet til den du skader.

Avkortning av erstatning

Dersom du skader deg selv i ruspåvirket tilstand, får det betydning for din rett til erstatning. Som fører av bil, har du i utgangspunktet ikke rett til erstatning om du kjører ruspåvirket. Forsikringsselskapene har også anledning til å redusere eller nekte deg utbetaling av forsikringene dine dersom det er rus som er årsaken til en skade.

Vi ønsker alle en god og Skadefri Dag!

 


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater