Pårørende tilkjent erstatning etter trafikkulykke

22 år gamle Petter Omsland Nikolaisen ble som syklist påkjørt og drept av en promillekjører høsten 2014. Øvre Romerike tingrett har nå dømt bilføreren til to år og tre måneder i fengsel for uaktsomt drap, samt fratatt han førerkortet for alltid.

12.02.2016

Petter Omsland Nikolaisen døde momentant på stedet, en syklist ble skadet, mens de øvrige tre ikke ble truffet av bilen.

Tiltalte, som hadde en promille på 2,08 halvannen time etter ulykken, er også to ganger tidligere dømt for promillekjøring. Han hevdet i politiavhørene at han ikke husker ulykken og at han på denne bakgrunn ikke erkjenner straffeskyld.

Bilføreren er i tillegg dømt til å betale oppreisning med kr 200 000 til hver av de etterlatte foreldrene. Foreldrene ble også tilkjent erstatning på kr 175 000 for inntektstap.

Fire andre syklister var tilstede på ulykkestidspunktet, hvorav en ble skadet. Bilføreren er dømt til å betale hver av de andre syklistene kr 75 000 i oppreisning.

Advokat Christian Lundin er bistandsadvokat for foreldrene til 22-åringen, samt de andre syklistene.

“Tilkjent oppreisning er meget høyt i forhold til rettspraksis, og det at foreldrene får dekket sitt tapte inntektstap er også noe nytt”, sier Lundin til nrk.no.

Tidligere har ikke retten tilkjent erstatning for tredjemannstap og forsikringsselskapet har lenge motsatt seg å tilkjenne foreldrene erstatning.

Les mer om saken på www.nrk.no og på dagbladet.no

Relaterte saker