Nye regler: Koronasmitte på jobb kan gi yrkesskadeerstatning

Regjeringen endrer nå reglene for yrkesskadeerstatning, slik at helsepersonell som blir smittet av koronaviruset på jobb skal sikres gode økonomiske rettigheter ved alvorlig skade.

10.04.2020
Korona helsepersonell illustrasjon yrkessskade

 

Helsepersonells rettigheter til erstatning ved koronasmitte og koronavirussykdom (covid-19) har frem til nå vært uavklart – og Norsk Sykepleierforbund og de store fagforeningene har bedt om at koronasmitte og covid-19 omfattes av regelverket. Det er godt dokumentert at helsepersonell har større risiko for å bli smittet enn resten av befolkningen under epidemien.

7. april kunngjorde regjeringen at særlig helsepersonell – men også andre som er særlig smitteutsatt på jobb – har dekning i yrkesskadeloven ved alvorlige komplikasjoner eller i verste fall død.

De nye reglene trer i kraft umiddelbart og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Det betyr at varige mén eller død som følge av koronaviruset (SARS-CoV-2) sidestilles med andre typer yrkesskader som gir rett til yrkesskadeerstatning.

– Helsepersonell står i første rekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjøre en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Har du spørsmål om erstatning i forbindelse med yrkesskade? Kontakt oss her.

NYE REGLER GJELDER OGSÅ YRKESSKADEFORSIKRINGSLOVEN

Frem til nå sto ikke koronavirussmitte og covid-19 oppført på listen over yrkessykdommer som kunne gi rett til NAV-godkjenning og yrkesskadeerstatning. Covid-19 er nå oppført på listen i yrkessykdomsforskriften (FOR-1960-02-19-6). De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

De aller fleste som blir smittet av koronaviruset blir helt friske. Likevel vet vi enda lite om ettervirkningen av korona. Myndighetene prioriterer derfor å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for virussmitten.

Nå vil for eksempel en sykepleier eller lege som blir smittet av koronavirus på jobb, og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap. I tillegg vil de kunne ha krav på menerstatning.

KAN GJELDE ANDRE YRKESGRUPPER

De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men samtidig er det lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben utføres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Hvilke yrker dette gjelder er på nåværende tidspunkt ikke spesifisert.

YRKESSKADEDEKKET OGSÅ PÅ HJEMMEKONTOR

Flere jobber hjemme for å bidra til å redusere smittefaren. Regjeringen gjør det nå klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Det samme vil gjelde etter yrkesskadeforsikringsloven.

Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme. Mange jobber hjemmefra som en del av den nasjonale dugnaden, og da skal man selvsagt ikke miste forsikringen sin, understreker regjeringen.

DETTE BØR DU GJØRE HVIS DU SMITTES PÅ JOBB

 • Dokumenter smitten med én gang du blir klar over den.
 • Ta vare på all skriftlig dokumentasjon.
 • Be arbeidsgiver om skriftlig bekreftelse på at du har jobbet med covid-19-pasienter.
 • Hvis du har vært omplassert – sørg for dokumentasjon.
 • Før gjerne logg over hvordan du ble smittet og sykdomsforløpet.
 • Beskriv og eventuelt dokumenter tilfeller med manglende smittevernutstyr.
 • Sørg for at det skrives en intern skademelding/avviksmelding.
 • Hvis du har mistanke om at en spesiell pasient har vært smittekilden, forklar dette nærmere.
 • Meld koronasmitten til NAV som yrkessykdom, hvis du har fått varige skader etter covid-19.
 • Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV, men dersom det likevel ikke blir gjort må du selv sørge for det. Fristen for å melde til NAV er 1 år.
 • Skyldes smitten at du er blitt hostet på eller andre mer konkrete hendelser er det viktig å beskrive dette i detalj i en skademelding.
 • Skades du på hjemmekontor er det viktig å dokumentere når skaden skjedde, hvordan den skjedde og snarest mulig melde fra til arbeidsgiver, NAV og forsikringsselskap.
 • Ta kontakt med advokat ved alvorlig skade.

 

Her kan du lese mer om yrkessykdom.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak. Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Bildekollage av advokater Advokatfirmaet Ness Lundin
SVARER PÅ SPØRSMÅL OM ERSTATNING: Advokatfirmaet Ness Lundin har normal drift og deltar i smitteverndugnaden med hjemmekontor. Du treffer oss på telefon 23 29 90 00 eller firmapost@nesslundin.no. Du kan også kontakte hver enkelt advokat direkte.

Relaterte saker