En mors kamp for et verdig liv etter trafikkskade

Etter en trafikkskade kan man ha behov for mye hjelp i hverdagen. For 15 år siden – og bare ni år gammel – ble Vegard Hansen alvorlig skadet i en trafikkulykke. For moren, Synnøve Hansen, var dette begynnelsen på en 15 år lang kamp for å gi sønnen et fullverdig liv; et “verdighetsprosjekt” som hun selv kaller det.

14.06.2017

«Den vanskelige moren»

I magasinet for Personskadeforbundet LTN, «Leve med» (utgave 5/17), blir Synnøve Hansen intervjuet om det å være mor til en trafikkskadet sønn. I intervjuet forteller hun om sin erfaring med det kommunale hjelpeapparatet, om å måtte nedprioritere egen karriere for å bistå sønnen og kampen for tilrettelegging i skolesituasjonen. Hun forteller blant annet at hun på et tidspunkt ble fratatt vergerollen, og at kommunen ønsket at gutten skulle plasseres på dagsenter og senere i omsorgsbolig. Til slutt fikk hun etablert en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse), som etter hvert fungerte bra, og Synnøve fikk et godt samarbeid med kommunen. Hun er nå ikke lenger stemplet som «den vanskelige moren», men som en ressurs og en person som informerer og hjelper kommunen.

Advokathjelp etter trafikkskade

Ofte vil korrekt erstatning for ekstrautgifter til pleie, omsorg og bistand – utgifter til såkalte sosialmedisinske aktiviteter – utgjøre mange millioner kroner i alvorlige skadesaker. Dette kommer i tillegg til menerstatning og inntektstap. Det er mange som ikke er klar over hvilke rettigheter de har med hensyn til erstatning for denne typen ekstrautgifter.

På spørsmål om advokater er nødvendige, svarer moren til Vegard:

«Både når det gjelder erstatning og andre forhold, er gode advokater helt nødvendig. Da vi gikk til retten for å få en rettferdig erstatningssum, brukte vi et advokatkontor som vi visste hadde nådd frem i tunge saker tidligere, Advokatfirmaet Ness Lundin. Det førte til at gutten vår fikk en erstatning som gir han mulighet til å etablere et verdig liv, understreker Synnøve Hansen».

 

Les mer om erstatningsrett.

Hele artikkelen kan du lese ved å klikke på bildet under eller her.

Relaterte saker