Pasientskade ved fødsel

I hvilke tilfeller har du krav på pasientskadeerstatning for skader du har fått etter en fødsel? Advokat Christian Lundin mener flere kvinner kunne fått tilkjent erstatning for fødselsskader dersom loven hadde blitt anvendt annerledes enn slik den blir i dag.

08.06.2018

Hovedregelen for erstatning etter pasientskade

Hovedregelen i pasientskadesaker er at det må foreligge en svikt i behandlingen dersom du skal ha krav på erstatning. Dette kan være at du ikke fikk den helsehjelpen du skulle hatt (selv om ingen kan lastes for det), tekniske feil på utstyr og apparater  eller du har fått skader fordi helsepersonell har vært uforsiktige, slurvete eller på annen måte ikke gjort det de skulle (uaktsomhet).

Det er den som er skadet som må bevise at det har vært en svikt i behandlingen.  Under en fødsel er det mye som kan gå galt, og det finnes mange kjente komplikasjoner som kan oppstå. Revninger, infeksjoner og blodforgiftning er eksempler på kjente skader. Slike skader vil normalt ikke gi deg krav på erstatning i dag.

Unntaksregelen – “Særlig stor eller særlig uventet skade

I Norge i dag har vi en egen lov om pasientskade. I pasientskadelovens § 2 kan man lese om hvilke tilfeller som kan gi deg krav på erstatning. Det er også her man finner unntaket til hovedregelen. Du kan nemlig også ha krav på erstatning dersom skaden er “særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere”.

Det er dette unntaket advokat Christian Lundin mener kan brukes mer aktivt for å sikre erstatning til kvinner som har fått en skade etter fødselen.

Kjempet i 11 år for å få erstatning

I nrk.no sin artikkel av 5. juni i år, kan man lese om Vibeke Sætherskar som måtte ta saken sin igjennom både Norsk pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og til slutt tingretten før hun fikk medhold i at hun hadde krav på pasientskadeerstatning etter de skadene hun fikk da hun fødte. 11 år tok prosessen.

Hun setter nå spørsmålstegn ved om samfunnet skal akseptere at det anses som en akseptabel risiko at en kvinne kan bli både ufør og livsvarig skadd etter en fødsel – eller om man i disse tilfellene skal kunne bruke unntaksbestemmelsen i loven slik at de kan ha krav på erstatning for skadene.

Lista ligger høyt

Advokat Christian Lundin forklarer til NRK at det som oftest skal veldig mye til for å få tilkjent erstatning etter unntaksregelen om særlig stor eller særlig uventet skade.

– Listen ligger altfor høyt. Det gjelder ikke bare i fødselsskadesaker, men for flere andre pasientgrupper. Hittil har ingen blitt tilkjent erstatning i Høyesterett etter dette alternativet i loven. Slik lovparagrafen står i dag, og etter de retningslinjene Høyesterett har trukket opp, er det nesten ikke rom for å bruke den, uttaler han til nrk.no.

Norsk Pasientskadeerstatning mener på sin side at andelen som får erstatning er den samme når det gjelder fødselsskadde kvinner som for andre pasientgrupper og at unntaksbestemmelsen kun skal brukes ved veldig sære tilfeller.

Hele artikkelen på nrk.no kan du lese her.

Her kan du lese mer om pasientskade generelt og hva som er vilkårene for å få erstatning etter pasientskade.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning