Erstatning etter nettsvindel

Hvem er ansvarlig for erstatning av tap dersom du blir utsatt for nettsvindel, eller får misbrukt bankkort eller BankID? Er det banken eller kontohaver?

22.06.2020
Illustrasjonsbilde - erstatning etter nettsvindel og phishing

Hovedregelen

Hovedregelen er at banken må erstatte ditt tap som følge av en kontobelastning som har skjedd uten ditt samtykke (uautorisert transaksjon). For eksempel om noen har misbrukt ditt kort og det har vært trukket penger fra din konto, eller noen har brukt din bankID til å ta opp lån uten ditt samtykke. Banken er ansvarlig for at de betalingsordninger og identifiseringsordninger de legger opp til er sikre nok til at det ikke skal kunne misbrukes av andre. Har bruk av konto skjedd uten ditt samtykke, skal pengene tilbakeføres.

Egenandeler og aktsomhetskrav til deg som kunde

Bankens ansvar forutsetter imidlertid at du som kunde har oppbevart bankkort, kodebrikker, osv., på en forsvarlig måte og ikke deler dine private koder med andre. Det er normalt en «egenandel» på kr 1 200 for kunden dersom bankkortet stjeles og misbrukes osv. Denne egenandelen må du også betale om du har vært utsatt for svindel på nett (phishing) og er blitt lurt til å oppgi opplysninger.

Har du som kunde opptrådt svært klanderverdig (grovt uaktsomt) øker egenandelen til kr 12 000 for transaksjoner ved bruk av bankkort og BankID. Dette vil typiske være om du skriver ned PIN-koden og oppbevarer denne sammen med kortet eller med kodebrikken. Det er også grovt uaktsomt om kodene er forsøkt kamuflert, men på en gjennomskuelig måte.

Det er også ansett som grovt uaktsomt å la seg lure til å oppgi opplysninger om kort og BankID etter at man blir kontaktet på SMS eller e-post e.l. (phishing). Det er jevnlig advarsler om denne type svindel, og det må antas at det er allment kjent. Dette medfører at det stilles høyere krav til aktsomhet hos brukeren. I de fleste tilfeller vil det bli ansett som grovt uaktsomt å gi fra seg opplysninger om både kontonummer og BankID når andre har tatt kontakt med deg.

På den annens side tilbys BankID som innloggingsverktøy i flere og flere situasjoner, både i og utenfor banksammenheng. Terskelen for å bruke BankID er dermed lavere generelt. Det kan være svindelforsøk som er så profesjonelt utformet at det med normal aktsomhet ikke er mulig å forstå at man blir svindlet. Egenandelen for bankkunden skal da være kr 1 200.

Du er forpliktet til å melde fra til banken så snart du oppdager misbruket. Melder du ikke fra med en gang, blir du ansvarlig for tap inntil kr 12 000.

Saker om nettsvindel i domstolene

Finansklagenemnda og domstolene har behandlet en rekke saker om misbruk av kort eller svindel på nett og om krav på erstatning for dette. Det er mange saker som omhandler spørsmålet om transaksjonen har vært uautorisert, dvs. uten ditt samtykke. Dette avgjøres ut fra en samlet bevisvurdering av hva som er mest sannsynlig. Opplysninger som hvor mange ganger PIN-kode er tastet ved uttak fra minibank, fra hvilken IP-adresse banken er kontaktet, hvilke opplysninger som er gitt i forbindelse med transaksjonen, hvor pengene har gått, osv., er av betydning for vurderingen om kunden har samtykket.

I andre saker er det grensen mellom når det er alminnelig uaktsomhet og grov uaktsomhet som er avgjørende, som får betydning for hvor stor egenandel du må betale.

Bistand fra advokat

Advokatfirmaet Ness Lundin er spesialister i erstatningsrett. Dersom banken ikke aksepterer å tilbakeføre beløpet eller slette gjeld som du mener du ikke er ansvarlig for, kan du ta kontakt for en vurdering av saken og eventuelt få bistand i forbindelse med en klage til Finansklagenemnda Bank.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater