Advokatfirmaet Ness Lundin, Advokat Erik Johnsrud
23 29 90 10 / 920 26 844 johnsrud@nesslundin.no
Etter eksamen i 1979, noen år i forvaltningen og praksis som dommerfullmektig, ble Jan Gunnar Ness og Erik Johnsrud advokatkollegaer i 1986. De startet Ness Lundin sammen i 1990. I sin lange karriere har Johnsrud prosedert mange saker for norske domstoler, hvorav 10 ganger i Høyesterett, samt opptreden i EFTA-domstolen og EMD. Han har forbindelser til landbruket og Huseiernes Landsforbund og tar saker om odel og andre spørsmål ved fast eiendom, i tillegg til erstatningsrett. Han kjenner også transportbransjen godt. Johnsrud drives av å gjøre noe nyttig som har betydning for sine klienter. En sak som bød på store utfordringer var Nordsjødykker-saken, hvor han representerte dykkerne fra pionertiden i Nordsjøen fra 1965 til 1990. Etter mange år for å avklare statens erstatningsrettslige ansvar for dykkernes (sen)skader, ble det, etter dommen i EMD 5. desember 2013, tilkjent en ekstra kompensasjon på 25G fra staten ved Stortingets behandling i juni 2014. En god slutt på en lang og utfordrende sak.
23 29 90 10 / 920 26 844 johnsrud@nesslundin.no
Etter eksamen i 1979, noen år i forvaltningen og praksis som dommerfullmektig, ble Jan Gunnar Ness og Erik Johnsrud advokatkollegaer i 1986. De startet Ness Lundin sammen i 1990. I sin lange karriere har Johnsrud prosedert mange saker for norske domstoler, hvorav 10 ganger i Høyesterett, samt opptreden i EFTA-domstolen og EMD. Han har forbindelser til landbruket og Huseiernes Landsforbund og tar saker om odel og andre spørsmål ved fast eiendom, i tillegg til erstatningsrett. Han kjenner også transportbransjen godt. Johnsrud drives av å gjøre noe nyttig som har betydning for sine klienter. En sak som bød på store utfordringer var Nordsjødykker-saken, hvor han representerte dykkerne fra pionertiden i Nordsjøen fra 1965 til 1990. Etter mange år for å avklare statens erstatningsrettslige ansvar for dykkernes (sen)skader, ble det, etter dommen i EMD 5. desember 2013, tilkjent en ekstra kompensasjon på 25G fra staten ved Stortingets behandling i juni 2014. En god slutt på en lang og utfordrende sak.

Utdanning

1979
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1993
Møterett for Høyesterett
1990
Partner, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
1988–1990
Selvstendig advokat i Oslo
1986–1988
Selvstendig advokat i Svolvær
1984–1986
Dommerfullmektig, Lofoten Sorenskriverembete
1980–1984
Miljøverndepartementet, avdeling for forurensningssaker

Språk

Norsk, engelsk og noe tysk

Medlemskap og verv

Medlem av Den Norske Advokatforening
Medlem i The Pan- European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)
Medlem av redaksjonsutvalget i Rettens Gang

Publikasjoner

Delforfatter i artikler i hhv. Lov og Rett og Jussens Venner

Fagområder

Artikler

  • Prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett om erstatningsutmålingen ved pasientskade

  • Nye elsparkesykkel-regler i 2022