23 29 90 13 / 951 86 540 eckhoff@nesslundin.no
Anette Eckhoff begynte i Ness Lundin i 2004 etter blant annet å ha arbeidet med erstatningsrett i et advokatfirma i USA i ett år. Hun var dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett fra 2008 til 2011 og kom deretter tilbake til firmaet. Hun har lang og bred erfaring med erstatnings- og forsikringssaker, og i tillegg arbeider hun særlig med fast eiendom, blant annet som samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund. Hun tar også saker innenfor arv og skifte. Anette Eckhoff prosederer jevnlig saker for domstolene og fører også saker for Høyesterett.
23 29 90 13 / 951 86 540 eckhoff@nesslundin.no
Anette Eckhoff begynte i Ness Lundin i 2004 etter blant annet å ha arbeidet med erstatningsrett i et advokatfirma i USA i ett år. Hun var dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett fra 2008 til 2011 og kom deretter tilbake til firmaet. Hun har lang og bred erfaring med erstatnings- og forsikringssaker, og i tillegg arbeider hun særlig med fast eiendom, blant annet som samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund. Hun tar også saker innenfor arv og skifte. Anette Eckhoff prosederer jevnlig saker for domstolene og fører også saker for Høyesterett.

Utdanning

2002
LL.M., Stetson University College of Law
2001
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2019
Partner, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2018
Møterett for Høyesterett
2011
Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA
2008–2011
Dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett
2004–2008
Advokatfullmektig/advokat, Ness & Co Advokatfirma DA
2003
Saksbehandler, Forbrukertvistutvalget
2002–2003
Law clerk, Law Office of Nicholas M. Athanason, Esq. P.A., Florida
2000–2001
Vitenskaplig assistent, Institutt for rettsinformatikk, UiO

Språk

Norsk, engelsk og noe fransk

Medlemskap og verv

Medlem av Den Norske Advokatforeningen
Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett

Fagområder

Artikler