Ny lov om utmåling av erstatning til barn skal behandles i Stortinget

Etter mange års arbeid med å få endret den standardiserte erstatningsutmålingen for barn, skal lovforslaget nå legges frem for Stortinget.

20.11.2015

I forslaget til endringene i skadeserstatningsloven, skal utmålingen fortsatt være standardisert. Utmålingen av inntektstapet skal som hovedregel utsettes til skadelidte fyller 21 år og man har et bedre grunnlag for å si hvilken betydning skaden vil få på inntektsevnen. Det er også foreslått en betydelig økning i erstatningsbeløpene. Det er foreslått et lovendringene skal gjelde for barn som blir skadet etter at loven har trådt i kraft. Mer informasjon om lovforslaget finnes her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

Fagområder