Høyeste erstatning tilkjent i Norge noensinne etter en trafikkskade

Dommen falt i Nord-Troms tingrett 21. desember 2020; If Skadeforsikring ble dømt til å utbetale rekordstor erstatning på til sammen 21 millioner kroner. Dette er den høyeste erstatningssummen som noensinne er tilkjent i en dom i Norge etter en trafikkskade. Advokat Christian Lundin og advokat Tone Dahle Pettersen representerte Sigurd og hans familie.

29.01.2021

TRAFIKKULYKKEN

Sigurd Solberg ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i 2013 da han var 14 år gammel. Ulykken skjedde da han satt på i bil med sin bestefar og de kolliderte med en stor tankbil med henger. Etter ulykken var det usikkert om Sigurd i det hele tatt ville overleve, og han ble påført en alvorlig hodeskade.

Sigurd har nå en meget høy varig medisinsk invaliditetsgrad, på ca. 160 % (les mer om medisinsk invaliditetsgrad).

LIVET MED TRAFIKKSKADEN

Til tross for den alvorlige trafikkskaden han er påført, har Sigurd nå fullført barne- og ungdomsskolen og går nå på videregående skole. Han er en utadvendt mann med sosiale behov. Han trives godt på skolen og med å være sammen med venner og familie. I tillegg har han stor glede av å reise og å være i fysisk aktivitet. Han driver blant annet med svømming, dans og ridning, og han synger i band.

Les mer om saken på nrk.no.

Her kan du lese mer om erstatning ved trafikkskade.

MÅTTE TA SAKEN TIL DOMSTOLENE

Det ansvarlige forsikringsselskapet etter trafikkulykken var If Skadeforsikring. If hadde før domstolsbehandlingen utbetalt en erstatning for personskaden på til sammen 14 millioner kroner. If mente at dette var vesentlig mer enn det Sigurd hadde krav på. En slik erstatningssum skal hjelpe Sigurd med å få et så normalt liv som mulig, og det skal dekke hans behov livet ut. Sigurds familie mente derfor at dette var altfor lite og saken gikk videre til tingretten.

HØYE EKSTRAUTGIFTER

Det var erstatning for ekstrautgifter som følge av skaden, det var uenighet om. Til tross for at det ble lagt frem oversikt over utgiftene som var utarbeidet av foreldrene til Sigurd – og at det ble fremlagt dokumentasjon for samtlige utgifter – anførte If at riktig erstatning for de omstridte postene (erstatning for utgifter) skulle være 7,6 millioner. Tingretten kom frem til at riktig erstatning var kr 16,4 millioner. Dette var altså en økning på ca. 110 % i forhold til det If overfor tingretten mente var en riktig erstatningssum.

– I de siste 170 slike saker vi har hatt for retten, får samtlige i snitt en dobling av utbetalingen sammenlignet med det opprinnelige tilbudet, sier advokat Christian Lundin til nrk.no.

– Forsikringsselskapene ønsker å holde betalingene nede. De holder ikke følge med det som er rettsutviklingen og gjeldende rett. De tilbyr og utbetaler altfor lave beløp i forhold til det domstolene kommer frem til dersom saken havner i retten, fortsetter han. De færreste har ressurser til å føre saker for retten, og det viser at mange blir avspist med en lavere erstatning enn de har krav på.

 

Advokat Christian Lundin

Advokat Christian Lundin representerte Sigurd Solberg og hans familie etter den tragiske trafikkulykken. Familien har nå fått utbetalt rekordstor erstatning. Foto: Michaela Klouda.


Er det fornuftig å ta saken til retten? Våre klienter har sammenlagt oppnådd 101 % økning i sin erstatningssum etter domstolsbehandling siden 2001. Her kan du lese mer om hvilke resultater og hvilken økning i erstatningsutbetalinger våre klienter har oppnådd.


 

If mente at Sigurd ikke hadde krav på høy erstatning fordi han hadde liten nytte og glede av aktiviteter. De mente at erstatningen skulle settes lavt fordi Sigurd hadde behov for å hvile mye. Dette var ikke retten enige i og uttalte i dommen: «Vedrørende Ifs anførsel knyttet til at Solberg beskrives som ‘trettbar’, anser retten at dette er et forhold som ikke kan tillegges betydning».  Retten mente – med utgangspunkt i grundige spesialisterklæringer – at Sigurd har stor nytte av reise og aktiviteter, både fysisk og mentalt.

If mente videre at store deler av utgiftene Sigurd ville ha i livet ville bli dekket av det offentlige. Det ble også anført at erstatningen skulle settes lavt på grunn av endret forbruksmønster, altså at Sigurd ville spare utgifter som følge av funksjonshemmingen. Retten var ikke enig i dette.

Rekordstor erstatning

Dommen falt altså i Nord-Troms tingrett 21. desember 2020 og If Skadeforsikring ble dømt til å utbetale en rekordstor erstatning på til sammen 21 millioner kroner. Dette er altså den høyeste erstatningssummen som er tilkjent i Norge etter en trafikkskade noensinne.

Advokat Christian Lundin og advokat Tone Dahle Pettersen representerte Sigurd og hans familie. Personskadeforbundet var også en viktig støttespiller i saken.

Gratis samtale om din sak

Har du blitt påført en personskade etter en trafikkulykke? Alt for mange unngår å ta kontakt med en advokat i frykt for hva det kan koste. Derfor tilbyr vi i Ness Lundin en gratis samtale om din sak der du vil få helt ærlige svar på om du har en god sak eller ikke. Vi vet når du kan ha krav på erstatning for skaden din, og vi vet når saken din kan være mer risikabel å ta videre.

 


Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.


 

Relaterte saker