Sakkyndig lege dømt i Høyesterett etter «snoking» i pasientjournal

Høyesterett har dømt en pensjonert overlege som uten tillatelse innhentet taushetsbelagte opplysninger, i en personskadesak hvor han var engasjert som sakkyndig av et forsikringsselskap.

30.12.2018
Høyesterett mener at legen opptrådte «svært klanderverdig» da han gikk inn i en pasientjournal i en personskadesak, uten pasientens samtykke. Illustrasjonsfoto

DØMT: Høyesterett mener at legen opptrådte «svært klanderverdig» da han gikk inn i en pasientjournal ved Rikshospitalet, uten pasientens samtykke. Illustrasjonsfoto.

Den 73 år gamle legen brukes hyppig som sakkyndig av forsikringsselskapene og staten i personskadesaker. Saken gjelder en trafikkulykke i 2002, hvor en da 12 år gammel jente fikk nakkeskade. Det oppstod tvist med forsikringsselskapet om det var årsakssammenheng mellom ulykken og jentas plager.

Rett før saken skulle opp til ankebehandling i lagmannsretten i 2016, ble den pensjonerte overlegen engasjert av forsikringsselskapet som privat sakkyndig. Legen er professor emeritus med kontor ved Rikshospitalet. Han gikk da inn i pasientens journal via sykehusets datasystem og innhentet opplysninger uten samtykke.

I Høyesterett ble legen – i motsetning til i tingretten og lagmannsretten – dømt for grov uaktsom handling da han tilegnet seg de taushetsbelagte opplysningene. Han ble dømt til å betale en bot på kr 15.000 kroner. Dommen i Høyesterett er enstemmig.

Legen ble dømt for overtredelse av helsepersonelloven § 67, jf. § 21 a.

Etter Høyesteretts vurdering blandet han rollen ved sykehuset, med rollen som privatengasjert sakkyndig. Les dommen her.

Angående den trafikkskadde jentas sak, ble det både i tingretten og lagmannsretten fastslått at det er en sammenheng mellom ulykken og personskaden, noe som gir forsikringsselskapet et erstatningsansvar.

Legen hadde opptrådt «svært klanderverdig»

Høyesterett legger til grunn at helsepersonelloven § 21 a skal bidra til at befolkningen skal ha tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Legen hadde opptrådt «svært klanderverdig» og det er grunnlag for «sterk bebreidelse».

Advokat og partner Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin er glad for Høyesteretts avgjørelse, selv om han ikke representerer noen av partene i denne saken, melder ABC Nyheter.

– Dette er en viktig og prinsipiell dom. Jeg har opplevd den aktuelle legen som sakkyndig vitne, og jeg har mange ganger opplevd skadelidte som er fortvilet over at han tilsynelatende bruker så mye ressurser på å torpedere deres sak. Flere har fortalt meg at de ikke opplever ham som objektiv, og han er en svært streng og lite uavhengig sakkyndig, sier Lundin.

 

Har du blitt utsatt for en trafikkskade og lurer på om du har krav på erstatning? Les mer her.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater