Pasientskade etter svineinfluensavaksine – jente vant etter 8 års kamp mot staten

Som tenåring ble hun vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa og fikk en sjelden søvnsykdom. Nå har Oslo tingrett gitt henne fullt medhold i at staten er erstatningsansvarlig for pasientskaden.

05.02.2020
Therese Lohne Boehlke er advokat i sak om pasientskade etter vaksine mot svineinfluensa
- Min klient fikk store og varige plager etter vaksinen. Hun er glad for å ha fått medhold i tingretten, sier advokat og partner Therese Lohne Boehlke ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

Før vaksinen var hun en frisk og aktiv jente med gode karakterer på skolen. Men søvnsykdommen som oppstod etter vaksinen, gjorde at hun ikke fullførte videregående skole. I dag er den unge kvinnen fortsatt konstant sliten, utmattet og har et stort søvnbehov.

Kort tid etter Pandemrix-vaksinen utviklet hun symptomer med trøtthet, urolig søvnmønster og en sterk trang til søvn. Hun ble i årene som fulgte utredet for søvnlidelser og ME, og det er i dag enighet om at hun lider av idiopatisk hypersomni – som tilhører samme «sykdomsgruppe» som narkolepsi. Det er kjent at vaksinen Pandemrix kan føre til narkolepsi.

Dine rettigheter til erstatning ved skade eller sykdom etter vaksinering.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) avslo jentas søknad om erstatning for pasientskade i 2013. Vedtaket ble påklaget samme år til Pasientskadenemnda, som brukte over 5,5 år på å behandle saken. 28. mai i fjor saksøkte den unge kvinnen staten ved Pasientskadenemnda.

NPE og Pasientskadenemnda har frem til nå sagt nei til erstatningssøkere som er rammet av idiopatisk hypersomni etter svineinfluensavaksinen. Det er feil, ifølge Oslo tingrett.

FULL SEIER I OSLO TINGRETT

Tingretten kom frem til at kvinnens utvikling av idiopatisk hypersomni skyldes vaksinasjon med Pandemrix. Retten konkluderer med at staten er erstatningsansvarlig for hennes sykdom og økonomiske tap, og at hun også skal ha dekket saksomkostningene.

– Min klient fikk store og varige plager etter vaksinen. Hun er glad for å ha fått medhold i tingretten. Dette åpner også for at flere som har fått denne lidelsen etter vaksine, kan vinne frem, sier advokat og partner Therese Lohne Boehlke ved Advokatfirmaet Ness Lundin.

«Medisinsk viten underbygger at det er en praktisk mulighet for at vaksinen Pandemrix kan være en av faktorene som utløser sykdommen idiopatisk hypersomni», fastslo Oslo tingrett. Ankefristen har ikke gått ut i saken.

HAR UTBETALT OVER 350 MILL. I ERSTATNING

Hoveddelen av utbetalingene i har gått til personer som har fått narkolepsi etter vaksinen – de fleste er barn og unge, ifølge NPE. Noen pasienter fikk kronisk utmattelsessyndrom (ME) etter vaksinen. Det er også registrert Pandemrix-sakene sykdomstilfeller med bl.a. Guillain Barré syndrom.

– Vi har ca. 70 klienter med sykdom etter vaksinasjon. De fleste har fått rett til erstatning og har fått utbetalt erstatning, sier advokat Lohne Boehlke.

I september i 2019 opplyste NPE at de har utbetalt 350 millioner kroner i erstatning til pasienter som fikk bivirkninger etter vaksinen og ble påført en pasientskade.

IKKE FOR SENT Å SØKE ERSTATNING

Vaksinasjon i forbindelse med influensapandemien i 2009 (H1N1) var en statlig anbefalt vaksine. NPE behandler fortsatt søknader om pasientskadeerstatning etter Pandemrix-vaksinasjon.

Kunnskapen om konsekvenser vaksinen kan ha gitt har utviklet seg de siste årene. Forskning har gjort at NPE har gjenåpnet saker og utvidet det såkalte «tidsvinduet» for når symptomene må ha oppstått etter vaksinasjon. Krav om erstatning kan foreldes dersom det går mer enn tre år fra skadelidte har hatt eller burde hatt kunnskap om skaden, og at den kan skyldes vaksinen, før saken blir meldt til NPE.

Hvis du mener at du har fått idiopatisk hypersomni eller annen sykdom etter svineinfluensavaksinen, kan ny kunnskap om vaksinen og hvilke sykdommer den kan føre til medføre at det fremdeles ikke for sent å få erstatning. Meld fra til NPE så snart som mulig, sier Therese Lohne Boehlke.

Les mer om Pandermrix-sakene her

Vaksine svineinfluensa

EGNE ÅRSAKS- OG BEVISREGLER

For det nasjonale vaksinasjonsprogrammet med anbefalte vaksiner, er det egne årsaks- og bevisregler ved behandlingen av erstatningskrav. Man har krav på pasientskadeerstatning når vaksinen kan være årsak til skaden og det ikke finnes en eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Det må gjøres en konkret vurdering av om vaksinens egenskaper kan være årsaken til utvikling av skade eller sykdom hos den skadelidte.

Norsk pasientskadeerstatning og årsakssammenheng.

Hvis du er uenig i NPEs avgjørelse, kan du påklage vedtaket til Pasientskadenemnda. Man kan både klage på avslag på søknaden om erstatning og på erstatningssummen.

 


 

Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


Relaterte saker