Høyesterett behandler kapitaliseringsrenten – Ness Lundin prosederer stor prinsippsak denne uken

Tirsdag 28. oktober 2014 starter Høyesterett behandlingen av kapitaliseringsrenten og tillegg for skatteulempe ved beregning av erstatning for personskade. Dette er en prinsippsak som vil kunne ha stor betydning for våre klienter, og for alle andre som kommer ut for alvorlige ulykker.

28.10.2014

Saken gjelder en kvinne som ble alvorlig skadet i en trafikkulykke. Ved beregning av erstatning er det i tråd med praksis benyttet en kapitaliseringsrente på fem prosent. En lavere kapitaliseringsrente vil medføre en betydelig høyere utbetaling til kvinnen. Det er denne som er hovedtemaet for ankeforhandlingen. Saken prosederes av advokatene Christian Lundin og Tom Sørum fra Advokatfirmaet Ness Lundin. Det er satt av fire dager til saken.

Du kan lese mer om saken her: http://www.domstol.no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Nyhetsartikler/

Dette er den påankede avgjørelsen: http://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2014-1926-u?q=LH-2013-107909

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet