Hardt skadde får for lav erstatning ved personskade

I Aftenposten 8. desember 2020 forklarer advokat og partner Tom Sørum hvorfor trafikkofre og andre hardt skadde ikke får dekket sitt fulle tap etter en personskade.

Grunnen er at rettssystemet mener de hardest skadde skal greie å investere erstatningen for sitt fremtidige tap på en måte som gir dem bedre avkastning enn de profesjonelle forvalteren. Mens Staten legger opp til en avkastning i oljefondet på 3 %, mener rettssystemet at en «alminnelig» skadelidt skal makte å oppnå 4 % avkastning. Dette betegnes som «kapitaliseringsrente» og renten ble fastsatt i en Høyesterettsdom som advokatfirmaet Ness Lundin prosederte i 2014.

Rentesatsen gjør svært store utslag; i Aftenposten-artikkelen vises at dagens rentesats gir Camilla Lysberg en erstatning på ca 5,5 millioner kroner. Hadde kapitaliseringsrenten isteden vært på 2,5 % – og ikke 4 % som i dag – ville erstatningen blitt ca 6,8 millioner kroner.

Advokat Tom Sørum - Ness Lundin
Advokat og partner i Ness Lundin, Tom Sørum. Foto: Michaela Klouda.

 

 

Stadig flere får for lav erstatning fordi det blir lagt til grunn en rente som er altfor høy“, uttaler advokat og partner Tom Sørum til Aftenposten.

Aftenpostens artikkel kan du lese i faximilen, eller her på Aftenpostens nettside: Artikkel i Aftenposten/e24 08.12.2020

For en bedre forståelse av problematikken, anbefaler vi artikkelen som du finner her.

Les også om dommen som fastsatte dagens kapitaliseringsrente her.

Selve dommen kan du lese på lovdata.no: Høyesterettsdom fra 2014.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett