Gledelig dom fra Høyesterett- kapitaliseringsrenten reduseres

Ness Lundin med seier i Høyesterett

12.12.2014

I dom 12.12.14 bestemte Høyesterett i storkammer at kapitaliseringsrenten skal reduseres fra dagens 5 % til 4 %. Kapitaliseringsrenten er en viktig beregningsfaktor for erstatningens størrelse. Desto lavere kapitaliseringsrenten er desto høyere erstatning får skadelidte. Det er derfor svært positivt at Høyesterett har redusert kapitaliseringsrenten. Vi forventer at dommen vil være retningsgivende for størrelsen på kapitaliseringsrenten i mange år fremover. Våre nåværende og fremtidige klienter vil derfor nyte godt av denne dommen.

Saken ble prosedert av advokatene Tom Sørum og Christian Lundin.

Les sammendrag på hjemmesiden til Høyesterett: www.domstol.no

Hele dommen kan du lese her: Dom av 12. desember 2014

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet