Trafikkskadde vant over staten

I en helt fersk dom fra Oslo tingrett, blir staten kjent erstatningsansvarlig for trafikkofre som var utsatt for ulykker i perioden 1995 til 2001.

01.12.2010

I en tidligere sak, ble det klart at staten var erstatningsansvarlig for manglende etterlevelse av direktivforpliktelser implementert i norsk rett ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen. Staten avslo imidlertid ansvar for saker som gjaldt ulykker innruffet i perioden 1995-2001. På denne bakgrunn tok Landsforeningen for Trafikkskadde ut søksmål.

I en dom avsagt 30. november 2010, ble staten kjent ansvarlig. Saken ble prosedert av advokat Tom Sørum hos advokatfirmaet Ness & co.

Omtale av saken finnes i VG og Aftenposten.

Relaterte saker