Terrorofre får avkortning i erstatningen

Vil ramme hardt – VG skrev 9. september 2011 om begrensningen i voldsoffererstatningen som vil ramme de hardest skadde etter terrorangrepet.

22.09.2011

Med den type skader som man hører om etter terrorangrepet, skal det ikke mye til før erstatningene for noen av ofrene overstiger 3,1 millioner som er dagens grense for utbetalinger fra Kontoret for Voldsoffererstatning. Taket vil ramme de få dette gjelder hardt og bør fjernes.

Advokat Jan Gunnar Ness

Terrorofre får avkortning i erstatningen: – Veldig urettferdig!

(VG Nett)- Uten erstatningen kunne jeg ikke hatt det livet jeg har nå. Det er veldig urettferdig at alvorlig skadde voldsofre bare får utbetalt deler av erstatningen de tilkjennes, sier Katrine Bråtane (32).

Katrine Bråtane fra Risør blir som 11-åring påkjørt av en lastebil under en ridetur i 1990.Hun blir lam fra halsen og ned.

Lastebilsjåførens forsikringsselskap – If – tilbyr henne i 1991 250000 kroner i erstatning. I 1996 øker If Skadeforsikring tilbudet til 875000 kroner.

I 1997, 18 år gammel, engasjerer Katrine seg personlig i saken og hyrer Christian Lundin som advokat.

I første rettsrunde blir hun tilbudt 4,5 mill. kroner. Begge parter anker.

I oktober 2001 dømmer Agder lagmannsrett If til å betale Katrine Bråtane 10,1 mill. kroner. If anker deler av saken til Høyesterett.

Hun ble til slutt tilkjent 11,1 millioner kroner.

Hennes sak har vært viktig for andre trafikkskadde i årene etter Høyesteretts beslutning.

Hun ble som 22-åring i 2002 tilkjent 11,1 millioner kroner i erstatning etter en trafikkulykke hun var utsatt for som 11-åring. Summen ble utbetalt i sin helthet.

Hadde trafikkskadde Bråtane vært voldsoffer, ville Statens begreninsning på utbetaling slått inn og gitt henne en utbetaling på 200 000 kroner som var maksbeløpet da hun ble skadet.

 

Selvstendig liv

Katrine Bråtane er lam fra halsen og ned. Erstatningen har vært svært viktig for at hun i dag kan styre sitt eget liv i egen leilighet og med personlige assistenter.

– Erstatningen gjør at jeg kan ha et selvstendig liv, sier Bråtane som nå er på impulstur til England.

– Kunne du tatt en slik tur hvis økonomien hadde vært annerledes?

– Absolutt ikke. Med og uten erstatningen er snakk om to forskjellige liv, sier Bråtane som har fått profesjonell hjelp til å disponere erstatningssummen best mulig.

Hun ble ordinert til prest sommeren 2005 og jobber halv stilling ved Sunnaas Sykehus.

– Det er urettferdig at hardt skadde voldsofre rammes økonomisk av et utbetalingstak. I tilllegg til de fysiske skadene, kan de også komme til å slite med de psykiske belastningene. Erstatningen er svært viktig for dem, sier hun.

 

Vil ramme hardt

VG skriver om begrensningen i voldsoffererstatningen som vil ramme de hardest skadde etter terrorangrepet.

– Med den type skader som man hører om etter terrorangrepet, skal det ikke mye til før erstatningene for noen av ofrene overstiger 3,1 millioner som er dagens grense for utbetalinger fra Kontoret for Voldsoffererstatning. Taket vil ramme de få dette gjelder hardt og bør fjernes, sier advokat Jan Gunnar Ness.

Det var firmaet Ness Lundin som jobbet med Kathrine Bråtanes sak fram til avgjørelsen endelig falt i 2002. Advokat Christian Lundin mener det er flere urimeligheter i voldsoffererstatninger som tydeliggjøres ved en sammenligning med trafikkskader.

 

Les hele artikkelen her.

Relaterte saker