1 meter vaier ble glemt i kroppen etter operasjon - fikk erstatning

Siden 2005 har 77 personer fått pasientskadeerstatning i forbindelse med at utstyr har blitt gjenglemt i pasienten. Sykehuset «glemte» en meter med vaier i Steinars blodårer etter en angiografi.

08.01.2016

Dette er et av flere eksempler på at helsepersonell har glemt igjen gjenstander i pasientens kropp. Advokat Therese Lohne Boehlke bisto Steinar i erstatningssaken i tingretten mot Pasientskadenemnda.

Les VGs artikkel om pasientskader her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning