Sak om trafikkskadeerstatning ankes til lagmannsretten

I juni 2014 ble en 85 år gammel dame påkjørt i et fotgjengerfelt i Drøbak. Hun døde senere av skadene, og mannen som kjørte på henne er nå dømt til 18 dagers betinget fengsel.

08.01.2016

Advokat Christian Lundin bistår de etterlatte i saken om erstatning og vil nå anke saken til lagmannsretten.

Han uttaler til lokalavisa Amta at de etterlatte ikke er enige i dommen, der flertallet har lagt til grunn en, etter deres mening, for mild aktsomhetsdom. Fagdommeren var derimot av den oppfatning av tiltalte handlet grovt uaktsomt.

Les Amta.no’s artikkel om saken her.

Relaterte saker