Rettssak etter forliset av krigsskipet «Helge Ingstad»

I dag starter den 8 uker lange rettssaken i Hordaland tingrett etter kollisjonen mellom krigsskipet «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS».

16.01.2023

Kollisjonen

Det var natt til torsdag 8. november 2018 og bekmørkt i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Fregatten «Helge Ingstad» kom fra nord ned Hjeltefjorden. Tankskipet «Sola TS» gikk ut fra kai ved Stureterminalen. Dessverre gjorde en rekke hendelser og omstendigheter at brobesetningen om bord på fregatten tolket lysene fra «Sola TS» som en forlengelse av Sture-terminalen på land, og ikke som et skip. Da de til slutt innså at det var et skip og at de måtte styre unna, var det for sent for å unngå kollisjon, og klokken 04.01 skjedde sammenstøtet.

Ingen personer ble alvorlig fysisk skadet, men fregatten til en verdi av 4,3 milliarder gikk senere tapt.

Flere rapporter etter granskninger

I ettertid ble det gjort flere granskninger i ulike instanser. Det er produsert rapporter fra Havarikommisjonen, fra Stortinget ved konsulentselskapet PWC og Sjøforsvaret, Kystverket og Forsvarsmateriell har gjort en granskninger internt. Det er påvist en rekke systemfeil og staten ved Forsvarsdepartementet er ilagt en bot på 10 millioner kroner.

Advokat Christian Lundin og advokat Tom Sørum

Advokat Christian Lundin og advokat Tom Sørum er forsvarere for tiltalte vaktsjef i saken. Foto: Michaela Klouda

Tiltale mot vaktsjefen

Fregattens vaktsjef er nå tiltalt for uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov for tjenesteforsømmelse eller uforstand i tjenesten. Vaktsjefen er tiltalt for ha forårsaket kollisjonen, men ikke for at skipet senere ble mistet da det skyldes forhold utenfor hans kontroll.

Advokatene Christian Lundin og Tom Sørum er vaktsjefens forsvarere. Rettssaken skal gå over 8 uker og starter i Bergen i dag.

Relaterte saker