Vaktsjefen på Helge Ingstad anker dommen

Den tidligere vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad, dømt til fengsel etter kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og Sola TS, har nå besluttet å anke dommen.

05.06.2023

Dømt til betinget fengsel

Den tidligere vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad ble – under skarp dissens – i Hordaland tingrett 12. mai i år dømt til 60 dagers betinget fengsel. Han var tiltalt for “uaktsom forvoldelse av sjøskade og overtredelse av militær straffelov for tjenesteforsømmelse eller uforstand i tjenesten”. Advokat Christian Lundin og advokat Tom Sørum er vaktsjefens forsvarere.

Anker dommen

Vaktsjefen har nå besluttet å anke dommen.

– Han mener tingrettsdommen er uriktig. Dette var en veldig tung avgjørelse å ta. Det var tungt for ham å bli domfelt, men han mener totalt sett at dommen er uriktig og at retten har gjort feil i vurderingen av uaktsomhet, sier forsvarer Christian Lundin på pressekonferanse 30. mai.

Du kan lese dommen på lovdata.no.

Her kan du lese mer om Helge-Ingstad-rettsaken.

 

Advokat Christian Lundin og advokat Tom Sørum

Advokat Christian Lundin og advokat Tom Sørum er forsvarere for tiltalte vaktsjef i saken. Foto: Michaela Klouda

Ny runde i lagmannsretten

Vaktsjefen har hele tiden hevdet at han ikke kan straffes for kollisjonen alene. Han hadde kun vært på jobb i 8 minutter da ulykken inntraff og er den eneste tiltalte. Han har hele tiden holdt fast ved at det var en rekke uheldige hendelser som samlet førte til kollisjonen.

– Det er en sammensatt årsak til ulykken. Det er på rene at det har vært en systemsvikt, det er slått fast gjennom foretaksstraffen inn mot forsvaret, sier Lundin til pressen.

Saken er nå berammet i Gulating lagmannsrett 16. oktober 2023. Det er satt av 7 uker til saken.

 


Du kan lese mer om hva media skriver om saken etter pressekonferansen her:

tv2.no 30.05.2023

nrk.no 30.05.2023

bt.no 30.05.2023

aftenposten.no 30.05.2023

vg.no 30.05.2023

forsvaretsforum.no 30.05.2023

 

Relaterte saker