Øking av voldsoffererstatningen

Etter terrorangrepene 22. juli går Stortinget inn for å heve grensen på hvor mye det er mulig å få i voldsoffererstatning.

13.12.2011

Etter terrorangrepene 22. juli går Stortinget inn for å heve grensen på hvor mye det er mulig å få i voldsoffererstatning. Taket på voldsoffererstatning skal heves fra 3,1 millioner til 4,7 millioner kroner med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2011, slik at de rammende etter 22. juli vil bli dekket av den.

Advokat Christian Lundin får reaksjoner fra klienter og andre som opplever dette som urettferdig og som forskjellsbehandling.

For eksempel i saken til Kjetil Rusvik, som etter at han ble brutalt slått ned på en buss på Holmlia i 2005 ble sterkt funksjonshemmet. Hans sak resulterte den gangen i en dobling av voldsoffererstatningen. Dette fikk ikke Rusvik glede av, da hevingen ikke ble gitt med tilbakevirkende kraft.

Advokat Christian Lundin har nesten 60 klienter etter terrorangrepene 22. juli, og sier at han ser begge sidene av saken.

Se hele innslaget fra Dagsrevyen 7. desember 2011 her.

Relaterte saker