17-åring kjørte på jente i skibakken - dømt i Høyesterett

Jenta (10) ble alvorlig skadet da en tenåringsgutt kjørte på henne i alpinbakken. Høyesterett mener at 17-åringen kjørte uaktsomt, og at jenta har rett til erstatning.

20.03.2019
advokat Tom Sørum er advokat for jente som ble utsatt for en personskade etter en alpinulykke - illustrasjonsfoto og portrett av Tom Sørum
Advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin, Tom Sørum, representerte jenta som ble påkjørt og alvorlig skadet i alpinbakken i lagmannsretten og Høyesterett. (Illustrasjonsfoto)

Dommen klargjør ansvaret ved ulykker i norske skianlegg – når det gjelder krav til folk som kjører slalåm på fritiden og risikoen ved å oppholde seg i en alpinbakke. Dommen får også betydning for dem som driver skianlegg i forhold til sikkerheten i bakken.

Les mer: Har du blitt skadet, og lurer på om du har krav på erstatning?

Høyesterett forkastet anken fra 17-åringen som var dømt til betinget fengsel i 18 dager for uaktsomt å ha kjørt på og påført jenta alvorlig personskade.

Den danske 10-åringen var på skiskole med familien i Norge, da hun i ulykken fikk knust høyre lårben, brudd i kne og skinneben og vil få varige mén.

Familien er lettet over dommen, opplyser jentas advokat Tom Sørum.

– Høyesterett understreker at man har et betydelig ansvar som skikjører. Vi er glade for at jenta vil nå få oppreisningserstatning og for at ansvaret er klargjort. Nå kan de se fremover, og fokusere på at jenta får det best mulig gjennom de neste operasjonene hun skal gjennom, sier advokat og partner Tom Sørum i Advokatfirmaet Ness Lundin. 

Slalåmkjøring er i dag en folkesport. Alpinanleggenes Landsforening har opplyst at det i sesongen 2017/2018 ble registrert mer enn sju millioner betalte skidager i norske alpinanlegg.

Skadepotensialet ved uhell er betydelig, men ferdsel i alpinbakkene ikke er særlig lovregulert. Derfor gjelder bestemmelsene i straffeloven og skadeserstatningsloven ved denne typen ulykker.

Høyesteretts dom gir generell veiledning for aktsomhetsnormen ved skikjøring, både i strafferettslig og erstatningsrettslig sammenheng.

Høyesterett: – Tilpass kjøring til forholdene

Februar 2017 kom den da 17 år gamle gutten i svært høy fart over et uoversiktlig heng i skibakken i Gautefall skisenter, og ikke så jenta før han var i svevet. Ifølge vitner ble hun truffet 30 meter under henget, og legeerklæringen sier at sammenstøtet kunne ha tatt livet av jenta dersom slalåmkjøreren hadde truffet henne et annet sted enn i foten.

10-åringen ble tilkjent 75.000 kroner i erstatning i Agder lagmannsrett. Den unge mannen erkjente seg ikke straffskyldig, og anket. Han mener selv han ikke kjørte raskere enn han kunne håndtere.

I lagmannsretten var dommen 18 dagers betinget fengsel og 75.000 kroner i erstatning til jenta.

Høyesterett viste til alpinvettreglene, og la til grunn at en alpinist må kjøre kontrollert og tilpasse kjøringen til forholdene slik at alpinisten ikke utsetter noen for unødig risiko.

Ikke all kjøring i høy fart vil være uforsvarlig, men i dette tilfellet innebar høy fart og manglende sikt at kjøringen var strafferettslig uaktsom, jf. straffeloven § 23.

Derfor mener Høyesterett at lagmannsrettens flertall korrekt hadde domfelt gutten for uaktsomt å ha påført jenta betydelig skade, jf. straffeloven § 280. Videre hadde lagmannsrettens flertall korrekt lagt til grunn at det forelå grov uaktsomhet, slik at vilkårene for å tilkjenne oppreisning var oppfylt.

Anken ble forkastet.

Dette er fjerde gang på et år, at Høyesterett behandler en sak om risiko ved fritidsaktiviteter.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet