Ness Lundin om personskadesaker: – Mange vet ikke at de kan få erstatning

Ifølge Helsedirektoratet ble det i 2018 registrert nærmere 160 000 personskader i Norge. Mange av disse personene ser aldri en erstatningskrone – selv om de har krav på det.

19.09.2019
Advokat Anders Hauge, Ness Lundin om personskadesaker
Advokat Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin mener mange faktisk går glipp av erstatning, rett og slett fordi de aldri retter noe krav til noen. Foto: Michaela Klouda

– Det har vært en rivende utvikling når det kommer til erstatning i personskadesaker, sier partner og advokat Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Selv om kunnskapen blant skadelidte er blitt bedre og flere er seg bevisst sine rettigheter, er det likevel én ting som bekymrer den erfarne personskadeadvokaten.

– Mange går faktisk glipp av erstatning, rett og slett fordi de aldri retter noe krav til noen, sier han.

Ikke alltid åpenbart

Hauge har riktignok ikke noe problem med å forstå at mange ikke tenker over at de kan ha rett på erstatning.

– Hvis du for eksempel sykler uten hjelm og blir påkjørt fordi du brått svinger ut i veien, kan nok mange slå seg til ro med at det var ens egen feil. Da er det heller ikke så rart at man ikke innser at man kan få erstatning, sier han.

Blir du fysisk eller psykisk skadet, for eksempel i trafikken (trafikkskade), eller i arbeid (yrkesskade), eller som følge av pasientskade (pasientskade), er oppfordringen fra Hauge derfor klar:

– Ikke nøl med å ta en telefon til oss hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning. I de aller fleste tilfeller kan vi svært raskt gi svar på om man har en sak og hva man eventuelt bør gjøre videre, sier han.

Dokumentasjon svært viktig

Noe av det første Ness Lundin gjør i en personskadesak, er å sørge for å innhente dokumentasjon så fort som overhodet mulig.

Advokat Anders Hauge, Ness Lundin om personskadesaker

– Bruker man for lang tid på dette, risikerer man å gå glipp av erstatning man potensielt har krav på, sier han og fortsetter.

–  For veldig mange er det selvfølgelig ikke lett å vite hva man bør innhente av informasjon og dokumentasjon, og derfor oppfordrer vi til at man så tidlig som mulig tar kontakt med en dyktig advokat som kan bistå med dette, sier Hauge.

Finner frem i «forsikringsjungelen»

Videre nevner Hauge kartlegging av forsikringer og dialog med forsikringsselskapene som noe Ness Lundin ofte bidrar med.

–  Også dette er for mange ukjent terreng. En del er for eksempel ikke kjent med hvilke rettigheter man har gjennom ektefelles eller samboers forsikring, forsikring via arbeidsgiver eller at saken kan foreldes hvis man ikke overholder forsikringsselskapenes meldefrister, forklarer han.

Som følge av den lange erfaringen Ness Lundin har med personskadesaker, har de også den fordelen at de har blitt “godt kjent” med forsikringsselskapene.

– De vet godt hvem vi er og vet at vi er gode på dette området. 90 % av sakene våre løses ved hjelp av forhandlinger.

Uforpliktende og gratis

Mange har aldri tidligere hatt behov for en advokat når de ringer Ness Lundin. Hauge understreker at man på ingen måte trenger noen forkunnskaper om personskade eller ha full oversikt over egen sak når man ringer.

– Noen vet kanskje ikke hva slags informasjon vi trenger, eller hva vi kommer til å spørre om. Det har ingen betydning. Den første samtalen handler om å skaffe en viss oversikt og sortere ut om det er en «sak», sier han.

Hauge poengterer videre at den første kontakten både er uforpliktende og gratis, og at all dialog om ønskelig kan foregå via telefon eller mail.

– Vi ønsker å gjøre ting så enkelt som mulig for folk. Vi har klienter over hele landet, og de aller fleste samtaler skjer over telefon. Er det behov for å møtes, får vi selvsagt også til det, forklarer han.


Personskade:

Personskade er fysiske og psykiske skader påført mennesker. Skadene skjer ofte i trafikken, ved feilbehandling, i arbeid eller som følge av vold.

Ifølge Helsedirektoratet var det i 2018 rett i underkant av 160 000 personskader i Norge.

Er du påført personskade fordi noen har vært uforsiktige, har du ofte også krav på erstatning. I mange tilfeller kan du også ha krav på erstatning for økonomisk tap, for eksempel ekstrautgifter eller inntektstap.

Er skaden stor, kan du også ha krav på ménerstatning, det vil si kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Har den som påførte skaden opptrådt grovt uaktsomt eller med forsett, kan du også ha krav på kompensasjon for tort og svie, det vil si oppreisningserstatning.


 

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

 

*******

Les om trafikkskade her.

Les om voldsoffererstatning her.

Les om forsørgertap her.

Les om personskade her.

Les om yrkesskade her.

Les om pasientskade her.

Les om erstatning ved kontraktsbrudd her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater