Kjemper for økt erstatning til terrorofrene

Advokat Christian Lundin bistår et stort antall ofre etter terroranslaget 22. juli 2011. Han er beredt til å gå rettens vei dersom dersom Erstatningsnemnda for voldsofre ikke øker de beløpene som Kontoret for Voldsoffererstatning tilkjente.

01.10.2012

Tidligere er det søkt om voldsoffererstatning til ofrene etter terroranslaget 22. juli.

Kontoret for Voldsoffererstatning tilkjente imidlertid langt mindre i oppreisning enn det som ble krevd.  Alle vedtakene ble klagd inn for Erstatningsnemnda for Voldsofre som skal behandle 14 såkalte pilotsaker i sakene slutten av oktober. Beløpene disse sakene oppnår, skal danne norm for alle de andre sakene.

Christian Lundin er på vegne av sine klient beredt til å bringe sakene inn for domstolen til behandling dersom klagesakene ikke fører frem.

Les mer i VG om saken.

Relaterte saker