Kan bli omkamp om terror-erstatninger

De hardest skadde Utøya-ungdommene kan ende opp med langt lavere erstatning enn de hadde ventet, fordi justispolitikerne misforsto sitt eget lovforslag.

12.12.2011

Hvis et ungt menneske trenger personlig assistent for 250 – 300.000 kroner i året, vil det utgjøre et krav på opptil 6 millioner kroner. I tillegg får du inntektstap og oppreisning. Kravet kommer fort over 10 millioner kroner.

Advokat Jan Gunnar Ness

Onsdag 7. desember 2011 la Stortingets justiskomité fram innstillingen til endringer i loven om voldsoffererstatning. Den vil få direkte konsekvenser for den økonomiske fremtiden til mange av de hardest skadde ungdommene som var på Utøya den 22. juli.

Maksimalbeløpet som kan utbetales i voldsoffererstatning heves fra 40 til 60 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, som per i dag er en økning fra 3,2 til 4,7 millioner kroner.

For de av ungdommene som har fått svært alvorlige skader, som amputasjoner eller store psykiske skader, er ikke dette nok for å sikre en normal økonomisk fremtid.

Har ikke forsikring

Advokat og ekspert i erstatningsspørsmål Jan Gunnar Ness har lest forslaget som Justisdepartementet har sendt ut på høring.

– Departementet begrunner sitt forslag med at voldsofre har tegnet egne private forsikringer som kommer til utbetaling ved alvorlige personskader. Slik forsikring har voksne folk i godt betalte jobber. Det er ungdom som oftest rammes av alvorlige voldsskader. De har ikke en slik forsikring, sier Ness.

Firmaet Ness Lundin har 60 klienter i terrorsaken.

– Hvis et ungt menneske trenger personlig assistent for 250 – 300.000 kroner i året, vil det utgjøre et krav på opptil 6 millioner kroner. I tillegg får du inntektstap og oppreisning. Kravet kommer fort over 10 millioner kroner, sier Ness.

 

Her kan du lese hele artikkelen. (VG nett lørdag 10. desember 2011)

Relaterte saker