Hvem er vi i Advokatfirmaet Ness Lundin?

Advokatfirmaet Ness Lundin bistår private og bedrifter innen et vidt spekter av rettsområder. Vi arbeider i dag innen mange saksområder med hovedvekt på erstatningsrett, avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, arv- og familierett, samt skifte av dødsbo ved offentlig skifte.

Advokatfirmaet Ness Lundin arbeider for tiden med to store rettssaker.

I Hordaland tingrett pågår nå rettsaken  etter at Fregatten «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» og senere gikk ned i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Ingen personer ble alvorlig fysisk skadet, men fregatten til en verdi av 4,3 milliarder gikk senere tapt.

Advokatene Christian Lundin og Tom Sørum er vaktsjefens forsvarere. Rettssaken vil gå over 8 uker.

Les mer om saken her.

I midten av januar behandler Høyesterett en prinsipiell sak vedrørende personskadeerstatning. Høyesterett skal da ta stilling til om skadevolder kan gjøre fradrag for det den skadde får fra private forsikringer. Sagt på en annen måte; skal skadevolder tjene på at skadelidte har gode forsikringer?

Les mer om saken her.

Saken føres av advokat Therese Lohne Boehlke.

 

 


 

Ta kontakt for en samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


*************

Advokatfirmaet prosederer årlig en rekke saker og har gjennom årenes løp prosedert rundt 40 saker for Høyesterett, hvorav 4 plenumsaker. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og den Europeisk menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Firmaets arbeid har også resultert i 7 lovendringer som har styrket våre klienters rettsikkerhet.

Les mer om Advokatfirmaet Ness Lundins historie her.

 

 

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE NORDSJØDYKKER-SAKEN

*************

SE VÅR FILM OM DEN PRINSIPIELLE FINANGER-SAKEN