Forsikring mot naturskade i fremtiden - hva må vi betale?

Kan økt omfang av skade på hus og eiendom etter flom og ekstremvær føre til at vi må betale forskjellige premier på forsikring mot naturskade i fremtiden?

12.08.2016

Klimaendringene har ført til mer flom og ekstremvær i Norge de siste årene, og forsikring mot naturskader har dessverre derfor blitt mer og mer aktuelt for mange. Men kan denne utviklingen påvirke hva vi kan komme til å måtte betale i premie hos forsikringsselskapene?

Advokat Christian Lundin hos Advokatfirmaet Ness Lundin ser for seg en utvikling som dette i fremtiden. For eksempel kan hvilken kommune du bor i og hvor god sikring den har mot ekstremvær og naturskader, bli avgjørende for hva forsikringsselskapene vil kreve –  ikke ulikt hvordan premie på bilforsikring settes i forhold til blant annet alder på bilfører i dag.

– Det vil være opp til forsikringsselskapene selv å måtte komme med et initiativ til å differensiere forsikringspremiene i tilfeller av flom- og vannskader. Men i takt med økt ekstremvær tror jeg det er sannsynlig at de begynner å se på dette, uttaler advokat Lundin til Budstikka.

Les hele artikkelen i Budstikka her.

Relaterte saker

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater

  • Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav