Fersk dom fra Høyesterett styrker rettsvernet for sykdommer etter vaksine

For personer som får skader eller sykdommer etter vaksiner som gis som en del av det anbefalte vaksinasjonsprogrammet, er det nok at vaksinen «kan» være årsaken til sykdommen eller skaden.

20.11.2015

Høyesterett har i en fersk dom, gitt skadelidte medhold i at terskelen for å tilkjenne pasientskadeerstatning skal være lav. En 12 år gammel gutt fikk symptomer på MS kort tid etter vaksinasjon med MMR-vaksine. Høyesterett sier det må foreligge en praktisk mulighet for en sammenheng mellom vaksinen og sykdommen, selv om det er statistisk lite sannsynlig at det er en sammenheng. Det var et visst forskningsmessig belegg for at vaksinasjonen kunne føre til slik sykdom og Høyesterett mente da at vilkårene for pasientskadeerstatning var oppfylt. Staten kunne ikke godtgjøre at det var andre mer sannsynlige årsaker til sykdommen.

Advokatfirmaet Ness Lundin representerer flere skadelidte som har fått sykdom etter vaksinasjon med Pandemrix for svineinfluensa, som ikke har fått godkjent sammenheng mellom sykdommen og vaksinen. Denne dommen vil få betydning for NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) og Pasientskadenemndas videre behandling av disse sakene.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning