Erstatningsnemda for voldsofre øker erstatningene etter 22. juli

Det var glede blant de etterlatte og skadde etter 22. juli da de fikk vite at erstatningene ble nesten doblet i forhold til statens første tilbud.

05.12.2012
 – Det er gledelig at erstatningsbeløpene har økt betydelig. Kompensasjonen er liten for å ha mistet en datter eller sønn, men beløpene er absolutt høye i Norsk målestokk. Det er også gledelig at Erstatningsnemda for voldsofre har tatt innover seg de signaler som lovgiver har gitt” sier advokat Christian Lundin, som selv representerer mange etterlatte og skadde etter 22. juli, og som er leder for de 170 bistandsadvokatenes arbeid med erstatningene.
Se hele innslaget fra Dagsrevyen her.

Relaterte saker