Digital test for å sjekke hva man har krav på etter pasientskade

En ny digital tjeneste skal klargjøre vilkårene for å søke om erstatning etter pasientskade – men erstatter ikke behovet for advokatbistand og menneskelig veiledning.

30.01.2019
Anders Hauge og illustrasjon for digital tjeneste pasientskade
TOK «TESTEN»: Advokat Anders Hauge testet den digitale tjenesten, som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har lansert for å gjøre det lettere å forstå erstatningsregelverket.

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og har blitt påført en personskade, har du krav på pasientskadeerstatning. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, og menerstatning i noen saker.

Både pasienter og helsepersonell lurer ofte på om pasienten kan ha rett til erstatning eller ikke. Mange opplever regelverket som komplisert, og vanskelig å sette seg inn i.

LES MER: Hva har du krav på i erstatning etter en pasientskade?

Derfor har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) lansert en digital tjeneste som skal være til hjelp for pasienter og helsepersonell. Tjenesten har vært i bruk i rundt tre måneder.

– Jeg ser klart positivt på NPEs initiativ, selv om jeg nok er usikker på hvor godt en slik tjeneste vil virke. Tjenesten fremstår i dag som svært enkel og lite nyansert, sier advokat og partner Anders Hauge i Advokatfirmaet Ness Lundin.

Den digitale tjenesten skal gjøre det lettere å forstå regelverket. Hauge har 16 års erfaring med personskade og erstatningsrett, og har testet den digitale tjenesten.

– Den vil kanskje virke avklarende for dem med de mest åpenbare sakene, men er slik jeg ser det ikke egnet til annet enn å gi en viss pekepinn. Den tar åpenbart ikke bort behovet for menneskelig veiledning og advokatbistand i slike saker. Jeg frykter at enkelte vil kunne avholde seg fra å fremme berettigede krav etter å ha fått «negativt svar» på testen, fortsetter Anders Hauge.

Advokaten mener at løsningen rent teknisk virker nokså uferdig.

– For meg låser den seg svært ofte og er uansett svært treg. Jeg vil derfor tro mange mister tålmodigheten lenge før man kommer til mål, sier han.

Nedenfor omtales hovedreglene knyttet til pasientskadeerstatning. En grundigere fremstilling av reglene finner du i vår brosjyre: «Din rett til erstatning ved pasientskade».

Hovedvilkår for å ha krav på pasientskadeerstatning

1) Skaden må skyldes behandlingen

Det må foreligge en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging – forenklet sagt, feilbehandling. Både offentlig og privat helsebehandling dekkes. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes grunnsykdommen/grunnlidelsen, foreligger ikke grunnlag for pasientskadeerstatning. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning, men dersom skaden er spesielt stor eller uventet, kan det i unntakstilfeller ytes erstatning selv om det ikke har skjedd noen feilbehandling.

2) Økonomisk tap

Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter feilbehandlingen medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger.

Hvis feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, er det ikke grunnlag for erstatning.

3) Foreldelse

Hvis du har vært utsatt for en pasientskade, må du søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen, eller mangel på behandling, som har ført til skaden.

 


 

Vi er landets ledende advokatfirma innenfor erstatningsrett. Ta kontakt for en gratis samtale om din sak i dag. Vi vil alltid svare deg ærlig på om du har en god eller dårlig sak.

 


 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning