Dagens Næringsliv omtaler Høyesterettssak om kapitaliseringsrente

I en kronikk i Dagens Næringsliv i dag gjennomgås og forklares kapitaliseringsrenteproblematikken.

11.11.2014

Stipendiat Gøril Bjerkan Universitetet i Oslo har i dag en kronikk i Dagens Næringsliv om Høyesteretts sak om kapitaliseringsrenten. Hun redegjør for konsekvensene en endring av renten  vil ha for skadelidte som skal ha erstatning for fremtidig tap. Hvis Høyesterett endrer renten vil dette også kunne ha betydning på andre rettsområder hvor man skal stipulere et fremtidig tap. Dette kan for eksempel være ved ekspropriasjon  ved vei – og jernbane utbygging. En reduksjon av kapitaliseringsrenten på 1% vil innebære en økning på ca 20% på  erstatning for fremtidig tap.  Rettssaken ble avsluttet 31. oktober og dom forventes i løpet av desember. Saken ble prosedert av advokatene Tom Sørum og Christian Lundin.

Les saken i DN her: www.dn.no/meninger/debatt/2014/11/10/2159/Kronikk/rentedom-i-hyesterett

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Får erstatning etter at håndballmål veltet