Høyesterett spiller ballen over til lovgiver

Høyesterett avgjorde med dissens 3-2 den 20. mai 2015 at Pasientskadenemnda kan kreve overprøving av deres eget ansvarsvedtak i tvister om erstatningsutmåling for domstolene. Både flertallet og mindretallet viser til at et slikt resultat er tungt å håndtere for skadelidte. Flertallet mener imidlertid at det er lovgiver som eventuelt må endre på situasjonen.

28.05.2015

Ness Lundin og Personskadeforbundet håper nå at Justisdepartementet tar opp tråden og utreder en lovendring.

Les om saken i Dagbladet

Saken ble prosedert av advokat Anette Eckhoff.

Les mer om saken her.

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ny dom i pasientskadesak - 70 % økning i erstatning